Tie sydämeen käy suun kautta

Video opastaa hyvään hampaiden ja suun terveyden hoitoon.

Suun ja sydämen terveyden välillä on tutkitusti selvä yhteys. Karies ja ientulehdus voi edetessään johtaa siihen, että bakteereita pääsee verenkierron kautta sydämeen aiheuttaen siellä erilaisia sairauksia.

Metropolia ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat ovat tehneet opinnäytetyönään HYKS:n kardiologisen poliklinikan hoitajille työvälineeksi animaation suun ja sydämen välisestä yhteydestä. Sairaanhoitajat voivat hyödyntää animaatiota sydänpotilaiden hoidossa.

Potilasohjausten lisäksi animaatio on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuoltoyksiköitten odotustiloissa, kertoo Milla Nevala, yksi opinnäytetyön tekijöistä.

– Myös erilaiset koulutustilaisuudet ja vaikka kouluilla toteutettavat tietoiskut ovat sopivia kohtia tämän terveyttä edistävän animaation näyttämiselle. Jatkokäyttömahdollisuuksia ja -ideoita otetaan mielellään vastaan. Toivomme, että animaatiota voidaan hyötykäyttää mahdollisimman paljon.

Video on toteutettu yhteistyössä HUS:n sydän- ja keuhkokeskuksen kardiologian poliklinikan kanssa. Se löytyy Youtubesta MetropoliaAMK-kanavalta.

Outi Hautamäki
HLL,
toimittaja
Suomen Hammaslääkäriliitto

Julkaistu Suomen Hammaslääkärilehdessä 5/2014.