Tupakointi tuhoaa nuorten hampaat

Tupakointi on selkeästi yhteydessä suunterveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja hammaslääkärikäynteihin, toteavat suomalaistutkijat.

Nuorten miesten päivittäinen tupakointi voi kuormittaa suun terveydenhuoltoa tulevaisuudessa. Tupakointi on selkeästi yhteydessä suunterveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja hammaslääkärikäynteihin, toteavat suomalaistutkijat.

Lähes 40 prosenttia tutkituista nuorista aikuisista tupakoi päivittäin. Tupakoinnilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys hampaiden reikiintymiseen ja runsaaseen ienverenvuotoon (Bleeding on Probing, BOP). Etenkin epäsäännöllinen hampaiden harjaus ja tupakointi liittyivät vahvasti ienverenvuotoon. Ongelmat lisääntyivät päivittäisen tupakkamäärän kasvaessa. Tupakoitsijat kävivät tupakoimattomia harvemmin hammashoidossa, ja syynä käynteihin oli useimmin akuutti hoidontarve.

Tutkimusjoukko koostui 1990-luvun alussa syntyneistä 8 539 miehestä, joille tehtiin suun terveystarkastus WHO:n kriteerien mukaan varusmiespalveluksen alussa vuonna 2011. Kliinisen tarkastuksen lisäksi tutkimukseen osallistuneet alokkaat vastasivat terveyskäyttäytymistä ja sosioekonomisia taustatekijöitä kartoittavaan kyselyyn.

Suurin osa tutkituista nuorista miehistä (80,9 %) käytti alkoholia kohtuullisesti. Alkoholin käytön ja karieksen tai parodontiitin väliltä löytyi vain heikko yhteys, mikä saattaa johtua siitä, että alkoholin haitat näkyvät suussa vasta pidemmän ajan kuluessa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että nuorten ja heidän äitiensä korkeammalla koulutustasolla oli yhteys hyvään suunterveyteen.

Näyttäisi siltä, että nuorten miesten terveyskäyttäytyminen – etenkin päivittäinen tupakointi – on huomattava riski suunterveydelle. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtaa vaikeisiin suunterveyden ongelmiin ja kasvavaan hoidontarpeeseen tulevaisuudessa, mikä lisää paineita myös julkiselle terveydenhuollolle. Tutkijat toivovatkin, että terveyskasvatukseen löydettäisiin uusia tapoja, ja peräänkuuluttavat pitkittäistutkimuksia aiheesta.

Kirjoittaja:
Annika Nissinen
toimittaja
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Lähde:
Tanner T, Päkkilä J, Karjalainen K, Kämppi A, Järvelin MR, Patinen P, Tjäderhane L, Anttonen V. Smoking, alcohol use, socioeconomic background and oral health among young Finnish adults. Community Dent Oral Epidemiol. Julkaistu verkossa 24.4.2015.

Julkaistu Hammaslääkärilehdessä 8/2015.

Kuva: Panthermedia