Tupakointi turmelee hampaistoa

Tutkimus osoitti selkeän yhteyden tupakointihistorian ja hampaiden menetyksen välillä.

Tupakointi on merkittävä riskitekijä parodontologisille sairauksille, jotka edetessään lopulta johtavat hampaiden menetyksiin. Iällä on merkittävä rooli osana tätä yhteyttä: useimmiten tupakoinnin vaikutus suun sairauksiin on vahvemmin näkyvissä keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla kuin nuoremmalla väestöllä, jolla mahdollinen tupakointihistoria on vielä varsin lyhyt.

Tämä Terveys 2000 -aineistoon perustuva tutkimus osoitti selkeän yhteyden tupakointihistorian ja hampaiden menetyksen välillä suomalaisessa aikuisväestössä. Tupakoinnin vaikutus hampaiden menetykseen oli todettavissa poikkeuksetta, kun tarkasteltiin yli 30-vuotiasta aikuisväestöä ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Kun tupakointihistoriaa mitattiin askivuosina, joissa huomioidaan sekä tupakoinnin kesto että intensiteetti, tupakoinnin ja hampaiden menetyksen välillä oli havaittavissa selkeä annos–vaste-yhteys etenkin miehillä. Yhteys oli selvä ikäryhmästä riippumatta.

Tupakoinnin suunterveysvaikutuksiin tuleekin kiinnittää enemmän huomiota.

Similä T, Ylöstalo P, Knuuttila M, Läärä E, Virtanen J. The relation of smoking to the number of teeth in Finnish adults.

Teksti perustuu posteriin, joka esitettiin Hammaslääkäripäivillä 20.–22.11.2014. Posterinäyttelyn järjesti Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Posteri esitetty aiemmin: 19th EADPH Conference, 12.–14.6.2014, Göteborg, Ruotsi.

Tieteellisessä posterissa visualisoidaan tutkimuksen keskeinen anti yhdistämällä tekstiä, kuvia ja graafisia elementtejä.

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 14/2014.

Kuva. Panthermedia