10 faktaa: TIA-kohtaus ja sen oireet

Suomalaisista 4 000 saa vuosittain TIA-kohtauksen.

1. TIA on äkillisesti alkava ja yleensä alle tunnissa ohittuva aivojen tai silmän verkkokalvon verenkiertohäiriö.

2. Suomalaisista 4 000 saa vuosittain TIA-kohtauksen.

3. TIA-potilaista 10 prosentille kehittyy aivoinfarkti viikon kuluessa ja puolelle heistä jo 24 tunnissa.

4. Jos TIA-potilaan oireiden alusta on kulunut alle 1–2 viikkoa, hänet lähetetään päivystyksenä erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikalle. Muille potilaille aloitetaan riskitekijöiden selvitys lähettävässä yksikössä ja laaditaan kiireellinen lähete neurologian poliklinikalle.

5. Aivoinfarktin ja TIA:n hoito ovat yhtä kiireellisiä ja vaativat samoja päivystysluonteisia tutkimuksia ja varhaista estohoitoa. TIA-potilaan välitön tutkiminen ja hoidon aloitus vähentävät aivoinfarktiriskiä 80 prosenttia.

6. Lähes joka neljännen potilaan TIA-kohtaus edeltää aivoinfarktia.

7. Tärkeimmät TIA:n riskitekijät ovat korkea ikä, kohonnut verenpaine, rytmihäiriöt (eteisvärinä), diabetes, dyslipidemia, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, perifeerinen valtimotauti ja lihavuus. Riskitekijät ovat usein ennalta diagnosoimattomia.

8. Elämäntapoihin liittyvät riskitekijät ovat tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö, vähäinen liikunta ja epäedullinen ruokavalio.

9. Tavallisimpia oireita ovat muun muassa toispuolinen raajalihasheikkous tai kömpelyys, toispuolinen puutuminen tai tunnottomuus, toispuolinen kasvojen alaosan heikkous, puheen tuoton häiriö, toisen silmän näön hämärrys (amaurosis fugax), huimaus ja toispuolinen näkökenttäpuutos

10. TIA-kohtauksen taustalla ovat samat syyt kuin aivoinfarktinkin: suurten suonten tauti (esim. kaulavaltimoahtauma), pienten suonten tauti sekä sydänperäiset emboliat. Aina syytä ei saada selville.

Perustuu Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin: TIA – Milloin hoitoon?

Lue lisää TIA-kohtauksesta artikkelista: TIA-kohtaus vaatii välitöntä hoitoa.

Kirjoittanut:
Susanna Roine
LT, apulaisylilääkäri
TYKS, Neurotoimialue
Risto O. Roine
neurologian professori
Turun yliopisto
toimialuejohtaja
TYKS, Neurotoimialue

Muokannut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia