Äidin lieväkin ylipaino riski sikiölle

Naisen melko vähäinenkin ylipaino ennen raskautta tai alkuraskaudessa on yhteydessä sikiön tai vastasyntyneen suurentuneeseen riskiin menehtyä, osoittaa JAMA:ssa julkaistu meta-analyysi.

Naisen melko vähäinenkin ylipaino ennen raskautta tai alkuraskaudessa on yhteydessä sikiön tai vastasyntyneen suurentuneeseen riskiin menehtyä, osoittaa JAMA:ssa julkaistu meta-analyysi.

Tutkijoiden mukaan tulokset pitäisi ottaa huomioon raskautta suunnittelevien naisten painonhallintaohjeissa.

Meta-analyysi PubMed- ja Embase-tietokannoista kattoi 38 tutkimusta, joista suurin osa oli Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Aineistossa oli yli 10 000 sikiökuolemaa (sikiön spontaani kuolema raskauden tai synnytyksen aikana), yli 16 000 kohtukuolemaa, joissa sikiö kuoli raskausviikoilla 20–28 tai myöhemmin, yli 4 300 perinataalikuolemaa, yli 11 000 neonataalikuolemaa ja lähes 5 000 imeväiskuolemaa.

Naisilla, joiden painoindeksi oli 20, 25 tai 30, sikiön spontaanin kuoleman absoluuttinen riski 10 000 raskautta kohden oli vastaavasti 76, 82 ja 102 ja loppuraskauden aikana tapahtuneen kohtukuoleman absoluuttinen riski 40, 48 ja 59.

Painoindekseillä 20, 25 ja 30 perinataalikuoleman absoluuttinen riski 10 000 raskautta kohden oli vastaavasti 66, 73 ja 86, neonataalikuoleman riski 20, 21 ja 24. Imeväiskuoleman osalta absoluuttiset riskit olivat vastaavasti 33, 37 ja 43.

Kirjoittanut:
Suvi Sariola

Kuva:
Panthermedia

Perinataalikuolema tarkoittaa sitä, että yli 22-viikkoinen tai yli 500 grammaa painava sikiö syntyy kuolleena tai että vastasyntynyt kuolee ensimmäisen elinviikon aikana.

Neonataalikuolema tarkoittaa lapsen kuolemaa ensimmäisestä viikosta 28 päivään.