Aikuistyypin diabetes voi hidastaa iäkkään mielentoimintoja

Todennäköisesti diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoitaminen keski-iässä ehkäisee tai ainakin lykkää dementiaa.

Aikuistyypin diabetesta sairastavien muisti ja monet muut mielentoiminnot saattavat heikentyä tavallista aikaisemmin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Diabetes ei silti näyttäisi nopeuttavan mielentoimintojen heikentymistä.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat 1 500 yli 65-vuotiaan kuusivuotiseen seurantaan, jonka aikana osallistujien muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin puolentoista vuoden välein.

Aikuistyypin diabetesta sairastavat pärjäsivät tutkimuksen alussa tehdyissä testeissä selvästi huonommin kuin samanikäiset verrokit, jotka eivät sairastaneet diabetesta. Kun analyysissa huomioitiin osallistujien koulutustaso, sukupuoli ja muita taustamuuttujia, diabeetikoilla oli enemmän vaikeuksia etenkin kielellisiä taitoja sekä avaruudellista hahmottamista mittaavissa testeissä.

Vaikka diabeetikkojen kognitiiviset mielentoiminnot olivat heikommalla tolalla tutkimuksen alussa, seurannan aikana heidän mielentoimintonsa eivät heikentyneet yhtään nopeammin kuin verrokkien. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että aikuistyypin diabetekseen liittyvät kognitiiviset haitat kehittyvät jo keski-iässä.

Aiemmissa tutkimuksissa aikuistyypin diabetesta sairastavien on havaittu sairastuvan myös varsinaiseen dementiaan muita todennäköisemmin. Todennäköisesti diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoitaminen keski-iässä ehkäisee tai ainakin lykkää dementiaa.

Lue myös:
Musiikista apua aivosairauksista kuntoutumiseen

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
Journal of the American Geriatrics Society 2015;DOI:10.1111/jgs.13441

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.