Aivoverenvuotopotilaiden ennuste parantunut Pohjois-Pohjanmaalla

Sekä varfariinin käyttöön liittyvien aivoverenvuotojen määrä että aivoverenvuotopotilaiden kuolleisuus ovat väitöstutkimuksen mukaan vähentyneet.

LL, erikoislääkäri Juha Huhtakankaan väitöstutkimuksessa havaittiin, että vaikka varfariinin käyttö on miltei nelinkertaistunut, sen käyttöön liittyvien aivoverenvuotojen määrä on Pohjois-Pohjanmaalla vähentynyt. Yhdysvalloissa varfariinin käytön lisääntymisen on todettu päinvastoin lisänneen siihen liittyvien aivoverenvuotojen määrää. Eroa saattaa selittää potilaiden valinnan ja varfariinihoidon seurannan onnistuminen Pohjois-Pohjanmaalla.

Varfariinilääkityksen aikana havaittiin lisäksi, että aivoverenvuotoon sairastuneiden potilaiden kuolleisuus on pienentynyt ja kokonaisennuste parantunut. Potilaiden kuolleisuutta lienee edellä mainittujen seikkojen lisäksi vähentänyt OYS:ssa aloitettu tyrehdytyshoito.

Tutkimuksessa todettiin hoitamatonta verenpainetautia sairastaneiden selviävän aivoverenvuodosta muita potilaita paremmin, kun sairastumisvaiheen korkea verenpaine lääkittiin tehokkaasti normaalitasolle. Aikaisemmin aivoinfarktin sairastaneiden ja diabetesta eli sokeritautia sairastavien potilaiden todettiin sairastuvan uudelleen aivoverenvuotoon muita aivoverenvuotopotilaita useammin. Lisäksi diabeetikoilla uusi aivoverenvuoto johti kuolemaan muita useammin.

Verenpainetaudin hyvä hoito pienensi uuden aivoverenvuodon riskiä. Asetyylisalisyylihapon ja aivoverenvuotopotilailla usein kuntoutuksen yhteydessä käytettyjen uusien mielialalääkkeiden käytön ei sen sijaan havaittu lisäävän merkittävästi uusiutumisriskiä.

Juha Huhtakankaan väitöskirja "The influence of medication on the incidence, outcome, and recurrence of primary intracerebral hemorrhage" (Lääkityksen vaikutus primaarin aivoverenvuodon esiintymistiheyteen, ennusteeseen ja uusiutumiseen) tarkastettiin 23. marraskuuta Oulun yliopistossa.

Kuva: Pixmac