Alkoholihimo kuriin ihon silittäjällä

Aalto-yliopiston teknologiaan perustuva lääkinnällinen ratkaisu laatuaan ensimmäinen.

Silittäjän kiinnittäminen kyynärvarteen on yksi tutkittavista mahdollisuuksista.
Juliana Harkki
Silittäjän kiinnittäminen kyynärvarteen on yksi tutkittavista mahdollisuuksista.

Suomessa on valmisteilla laite, joka hillitsee himoa alkoholiin miellyttävän ihokosketuksen kautta. Aalto-yliopistossa kehitetty silittäjä aktivoi ihossa olevia hermoratoja. Näiden C-taktiilien kautta kosketus yhdistyy alkoholin himoon ja muihin riippuvuuksiin yhdistettyjen aivoalueiden kanssa.

Kehityksessä oleva laite olisi valmistuessaan ensimmäinen teknologiaan perustuva lääkinnällinen ratkaisu. Tutkijat hentoTouch-hankkeessa haluaisivat laitteen apteekkeihin saataville myös ilman reseptiä.

Laitetta tullaan testaamaan myös muihin riippuvuuksiin, kuten peliriippuvuuteen ja stressinhallintaan. Laitteelle on haettu patenttia. Silittäjän tarkoitus on tukea raittiutta yhdessä muiden hoitojen rinnalla.

Käytännössä silittäjä kiinnitettäisiin huomaamattomasti vaatteiden alle. Tarvittavan aktivaation määrä on selvityksen alla, välttämättä tätä ei tarvitisi käyttää edes kodin ulkopuolella.

Toisen ihmisen läheisyyttä silittäjällä ei ole tarkoitus korvata.

Maria Nummela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.