Aloittamista ehkäisevät interventiot vähentävät nuorten tupakointia parhaiten

Nuorten tupakoinnin vähentämisessä aloittamisen estäminen toimii paremmin kuin lopettamisen tukeminen. Menetelminä olivat esimerkiksi toistetut tietoiskut nuorille, yhteydenpito vanhempiin ja vanhempien tuki.

Nuorten tupakoinnin vähentämisessä aloittamisen estäminen toimii paremmin kuin lopettamisen tukeminen. Tähän ­tulokseen tultiin Yhdysvalloissa tehdyssä systemaattisessa katsauksessa.

Katsaukseen koottiin kolmenlaisia lasten ja nuorten tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä tutkimuksia: pelkästään aloittamisen estämiseen tai tupakoinnin lopettamiseen tähtääviä sekä lisäksi näiden yhdistelmiä. Artikkeleita löytyi 24, ja ne käsittelivät 19 eri tutkimusta, joissa tulosmuuttujana oli tupakointistatus 6–12 kuukauden seuranta-­aikana.

Yhdistelmätutkimuksia oli seitsemän (n = 8 749), ja niissä nähtiin laskevaa trendiä tupakoivien määrässä, mutta ei tilastollisesti merkitsevää eroa vertailuryhmään. Parhaat tulokset saatiin tupakoinnin aloittamisen estämiseen tähtäävissä interventioissa: 6–12 kuukauden seurannassa tupakoinnin aloittaminen väheni 19 % (n = 26 624).

Menetelminä olivat esimerkiksi toistetut tietoiskut nuorille, yhteydenpito vanhempiin ja vanhempien tuki. Tupakoinnin lopettamiseen tähtäävissä tutkimuksissa menetelminä olivat käyttäytymisterapia tai lääkehoito (bupropioni). Näissä tutkimuksissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa tupakoivien määrässä 6 ja 12 kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Koska tutkimusten asetelmat ja menetelmät vaihtelivat, tutkijat eivät pystyneet päättelemään, mihin tekijöihin ­interventioissa vaikutus mahdollisesti liittyy. Käyttäytymisterapioista ei todettu haittoja, mutta bupropionin haitta­vaikutuksista tiedot olivat osittain ristiriitaisia.

Kouluterveyskyselyjen mukaan Suomessa nuorten tupakointi on pitkään laskeneen trendin jälkeen pysynyt samanlaisena vuoden 2006 jälkeen. Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojista tupakoi päivittäin 18 % ja tytöistä 15 %.
Patnode CD, O’Connor E, Whitlock EP, Perdue LA, Soh C, Hollis J. Primary care-relevant interventions for tobacco use prevention and cessation in children and adolescents: a Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;158:253–60.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/13.