Alueiden välillä merkittäviä eroja sairastavuudessa

Perinteinen jako sairaampaan Itä-Suomeen ja terveempään Länsi-Suomeen näkyy selvästi.

Adobe/AOP

Hyvinvointialueiden välillä on merkittäviä eroja sairastavuudessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksistä. Terveimpiä ollaan pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla, kun taas eniten sairastetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Perinteinen jako sairaamman Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on selvästi näkyvissä.

Vertailuluvut ovat ikävakioituja.

Sairausryhmittäin tarkasteltuna tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vakavat mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä Pohjois-Savossa. Sepelvaltimotautia todetaan eniten Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla. Sairaalahoitoon johtavia tapaturmia taas sattuu eniten Pohjois-Karjalassa. Aivoverisuonitaudit ja syöpätaudit jakautuivat melko tasaisesti koko maassa.

Yli 50 000 asukkaan kaupungeista sairastavuus on suurinta Kuopiossa, Oulussa ja Kotkassa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vakavat mielenterveyden häiriöt ovat niissä keskimäärin yleisempiä. Pienintä sairastavuus on Espoossa ja Helsingissä.

Sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2019 tietoihin. Koronapandemian vaikutukset eivät siis ole mukana.

Sairastavuus laskenut koko maassa

Koko maassa sairastavuus on laskenut koko 2000-luvun. Sairausryhmittäin on kuitenkin erilaisia kehityskulkuja. Esimerkiksi syöpäindeksi on hieman kasvanut ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien indeksi on puolestaan pienentynyt. 

Sairastavuusindeksissä on otettu huomioon syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat ja dementia. 

Lue lisää: Projektien Suomi

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.