Alzheimer-potilailla muita enemmän sydänsairauksia, vähemmän toimenpiteitä

Alzheimerin tautia sairastavilla esiintyy enemmän iskeemisiä sydänsairauksia kuin muilla. Heille tehdään kuitenkin niihin liittyviä toimenpiteitä ja leikkauksia harvemmin kuin muille.

Alzheimerin tautia sairastavilla esiintyy hieman enemmän iskeemisiä sydänsairauksia kuin kaltaistetulla verrokkiväestöllä, jolla ei ollut Alzheimer-diagnoosia. Alzheimerin tautia sairastaville tehdään kuitenkin huomattavasti vähemmän sydänlihaksen verenkierron palauttavia toimenpiteitä, kuten pallolaajennuksia ja ohitusleikkauksia.

Itä-Suomen yliopiston tekemän valtakunnallisen rekisteripohjaisen tutkimuksen mukaan nämä tulokset eivät selity sydän- ja verisuonitautien lääkehoidolla eivätkä muilla liitännäissairauksilla, kuten aivoverenkierron häiriöillä, diabeteksella, astmalla tai sydänsairauksilla.

Tutkijat toteavat, että vakava tiedollisten toimintojen heikkeneminen voi olla este ohitusleikkaukselle, mutta ei pallolaajennukselle. Rekisteripohjaisen aineiston avulla on kuitenkin hankala selvittää, kertooko pallolaajennusten vähäisyys siitä, etteivät potilaat saisi riittävää hoitoa.

Tutkimus on osa MEDALZ-2005-tutkimushanketta, jossa selvitetään Alzheimerin tautia sairastavien terveydentilaa, lääkkeiden ja terveyspalvelujen käyttöä sekä lääketurvallisuutta. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 28 093 henkilöä eli kaikki vuoden 2005 lopussa Suomessa asuneet Alzheimer-potilaat, jotka eivät olleet laitoshoidossa ja joiden sairaus oli lääkärin toteama. Tulokset on julkaistu International Journal of Cardiology -lehdessä.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdenverkkosivuilla.