Amerikkalaiset listasivat turhia tutkimuksia

Choosingwisely on uusi nettisivusto, jolle arvostetut lääketieteelliset yhdistykset ovat keränneet lyhyitä suosituksiaan sekä lääkäreille että potilaille.

Lääketieteellisten hoitosuositusten tärkeimpiä tehtäviä on turhien ja tehottomien hoitojen ja tutkimusten rajoittaminen kaupallistuvassa sairaan­hoidossa. Choosingwisely on uusi nettisivusto, jolle arvostetut lääketieteelliset yhdistykset ovat keränneet lyhyitä suosituksiaan sekä lääkäreille että potilaille. Tämän vuoden teemana ovat oireettomien henkilöiden turhat tutkimukset. Seuraavassa on esimerkkejä sydän- ja verisuonitauteja koskevista ohjeista:

• Älä seulo kaulavaltimoahtaumia oireettomilta henkilöiltä.
• Rutiininomainen kotiutusta edeltävä kaikukardiografia on turha läppäleikkauksen jälkeen.
• Älä suosittele rasitus-EKG-tutkimuksia oireettomille henkilöille, joilla ei ole sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä.
• Leikkausta edeltävä thoraxröntgen on turha ilman kliinistä epäilyä rintaontelon sisäisistä poikkeavuuksista.
• Älä toista kaikukardiografiatutkimusta vakaille oireettomille potilaille, joiden sydämen sivuääni on todettu viattomaksi.

Potilaat ja terveetkin kansalaiset vaativat lääkäriltä yhä useammin laboratoriokokeita, kalliita kuvantamistutkimuksia ja kontrollikäyntejä ilman lääketieteellisiä perusteita. Lähetteen tutkimuksiin tekee vaivattomasti ja nopeasti – ja potilas on tyytyväinen ”hyvään” hoitoon. Näistä turhista ja usein haitallisistakin tutkimuksista luopuminen hyvässä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa vaatii huomattavasti enemmän taitoja, tietoja ja viitseliäisyyttä kuin tutkimusten määrääminen. Terveydenhuollon kustannuskriisissä on hyvä muistaa, että tutkimusten mukaan lääketieteellisesti turhat tutkimukset ja hoidot ovat olleet viime vuosina suurin yksittäinen sairaanhoidon kustannusten nostaja.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/13.