Anoreksia aiheuttaa henkeä uhkaavia kehon muutoksia

Aliravitsemus voi johtaa muun muassa siihen, että elimistö pyrkii säästämään energiaa sydämen työmäärää vähentämällä. Tämän takia lähes kaikkien anoreksiaa sairastavien syke on alle 60/min.

Anoreksia nervosa on psykiatrinen sairaus, jossa pitkäkestoinen aliravitsemus johtaa elimistön toimintojen laaja-alaiseen häiriintymiseen.

Nälkiintymisen aiheuttamia henkeä uhkaavia muutoksia ovat muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön komplikaatiot, matala verensokeri ja neste- ja suolatasapainon häiriöt. Ohessa käsitellään näitä muutoksia laajemmin.

Vaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistöön

Sydän- ja verenkiertoelimistön eriasteisia komplikaatioita esiintyy jopa 80 prosentilla anoreksiaa sairastavista. Nälkiintyminen aiheuttaa muun muassa sydämen sykkeen hidastumista, verenpaineen laskua, pystyynnousun aiheuttamaa verenpaineen laskua, syketaajuuden kasvua ja sydänlihaksen surkastumista.

Oireita ovat rytmihäiriötuntemukset, rintakipu, suorituskyvyn heikkeneminen, palelu, huimaus ja pyörtyily. Pahimmillaan aliravitsemus johtaa sydämen äkilliseen pysähtymiseen.

Aliravitsemus voi johtaa myös siihen, että elimistö pyrkii säästämään energiaa sydämen työmäärää vähentämällä. Tämän takia lähes kaikkien anoreksiaa sairastavien syke on alle 60/min.

Sydän- ja verenkiertoelimistön komplikaatiot korjaantuvat yleensä ravitsemustilan parantuessa.

Vaikutukset verensokeriin

Tyypillisesti aliravitsemus alentaa verensokeria, koska paastoaminen ja runsas liikunta vähentävät maksan varastosokerin määrää. Lisäksi sokerin uudelleenmuodostus maksassa häiriintyy. Myös kasvuhormonin heikentynyt vaikutus ja kilpirauhashormonien pitoisuuksien muutokset altistavat matalalle verensokerille.

Matalan verensokerin aiheuttamat oireet voidaan jakaa aivojen sokerin puutteesta johtuviin oireisiin ja autonomisen hermoston aktivoitumisesta johtuviin hälytysoireisiin. Aivojen energian puutteesta johtuvat oireita ovat päänsärky, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, kouristukset ja tajuttomuus. Autonomisen hermoston hälytysoireita ovat sydämen tykytys, vapina, levottomuus, ärtyneisyys, hikoilu ja tuntohäiriöt. Vaikea verensokerin lasku voi johtaa koomaan, aivovaurioon ja äkkikuolemaan.

Pitkään jatkunut matala verensokeritaso heikentää matalaan sokeriin liittyviä hälytysoireita, ja siksi anoreksiaa sairastavilla vaikea verensokerin lasku voi ilmaantua ilman hälytysoireita.

Vaikutukset nestetasapainoon

Anoreksiaan liittyy yleensä ravinnonoton häiriön ohella merkittävä nesteiden saannin häiriö, joka altistaa neste- ja suolatasapainon häiriöiden kehittymiselle. Nesteiden kulutus voi olla vuorokausitarpeeseen nähden joko liiallista tai liian vähäistä.

Neste- ja suolatasapainon häiriöt voivat aiheuttaa väsymystä, voimattomuutta, lihasheikkoutta, päänsärkyä, rytmihäiriöitä ja kouristuksia. Nämä oireet korjaantuvat yleensä nestetasapainon parantuessa. Mitä pikemmin ongelmaa aletaan hoitaa, sen parempi.

Perustuu Lääkärilehdessä 43/15 julkaistuun artikkeliin: Henkeä uhkaavan anoreksian tunnistaminen ja somaattinen hoito.

Lue myös:
8 faktaa: Anoreksia eli laihuushäiriö
Neiti A ei suostunut anoreksian hoitoon
Mitkä ovat tavallisimmat syömishäiriöt?

Kirjoittanut:
Nelli Pajamäki
LK
Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö
Saara Metso
dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri
TAYS, sisätautien vastuualue, endokrinologian yksikkö

Muokannut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia