Antikoagulantit ja suolistoverenvuoto

Vaikeita suolistoverenvuotoja on odotettavissa, jos näistä lääkkeistä tulee "kansanlääkkeitä" niinkin yleisessä taudissa kuin eteisvärinä.

Eteisvärinää sairastaa prosentti väestöstä ja 9 prosenttia yli 80-vuotiaista. Uudet oraaliset antikoagulantit haastavat ryminällä vanhan kunnon varfariinin eteisvärinän hoidossa, ja useat potilaat alkavat jo vaatia näitä täsmälääkkeitä. Tiedämme kuitenkin aika vähän niiden sivuvaikutuksista, muun muassa suolistovuodoista, erityisesti yhteiskäytössä ASA:n tai klopidogreelin kanssa. Emme myöskään tiedä lisävaikutusta kuolleisuuteen, joka suolistoverenvuodoissa on noin 10 prosentin luokkaa.

Useimmat satunnaistetut potilassarjat ovat osoittaneet, että uusien antikoagulanttien aiheuttama vuotoriski on 3-4 prosenttia, eli samaa luokkaa kuin varfariinilla. Nyt on julkaistu kaksi väestötason retrospektiivistä kohorttitutkimusta amerikkalaisista vakuutuspotilaista, ja kummassakin tutkittiin päätemuuttujina nimenomaan suolistoverenvuotojen ilmaantuvuutta rivaroksabaania tai dabigatraania käyttävillä potilailla verrattuna varfariinihoitoon.

Chang ym. selvittivät vuosilta 2010-2012 yhteensä 46 163 potilaan tietoja (4 907 dabigatraanin, 1 649 rivaroksabaanin ja 39 607 varfariinin käyttäjää). Dabigatraanin käyttäjät olivat muita vanhempia ja ryhmässä oli enemmän miehiä. Suolistovuotoja oli dabigatraania käyttäneillä 9,01, rivaroksabaania käyttäneillä 3,41 ja varfariinia käyttäneillä 7,02 tapausta 100:aa henkilövuotta kohti. Kun muut vuotoa aiheuttavat muuttujat vakioitiin, eroja ei enää löytynytkään. Tutkijat kuitenkin päättelivät, että uudet antikoagulantit voivat aiheuttaa jopa 50 prosentin lisäriskin suolistovuotoon.

Toisessa tutkimuksessa Abraham ym. seurasivat vuosina 2010-2013 yhteensä 219 027:ää potilasta. Tulos oli samansuuntainen: suurta eroa verrattuna varfariiniin ei todettu, mutta tutkijat varoittivat erityisesti määräämästä näitä valmisteita yli 75-vuotiaille. Suolistovuototapahtumia oli eteisvärinäpotilailla 2,2-2,9 ja muilla 3,7-4,1 tapausta 100:aa henkilövuotta kohti. Rivaroksabaania, dabigatraania tai varfariinia käyttäneiden ryhmissä vuotojen määrässä ei ollut suurtakaan eroa.

Mitä tästä jää kliinikolle käteen? Vaikeita suolistoverenvuotoja on odotettavissa, jos näistä lääkkeistä tulee "kansanlääkkeitä" niinkin yleisessä taudissa kuin eteisvärinä. Varfariinia käyttävät usein monisairaat vanhukset, joilla on käytössä myös muita suolistovuotoja aiheuttavia lääkkeitä (ASA, NSAID). Dabigatraanin ja rivaroksabaanin farmakologisen vaikutuksen kumoaminen on hidasta ja hankalaa verrattuna varfariiniin, joten maltti lienee taas valttia, että vältytään potilasvahingoilta.

Lue myös:
Uusista antikoagulanteista liian ruusuinen kuva?

 Lähde:

Chang H-Y ym. Risk of gastrointestinal bleeding associated with oral anticoagulants: population based retrospective cohort study. BMJ 2015;350:h1585.
Abraham NS ym. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. BJM 2015;350:h1857.

Kirjoittanut:
Hannu Paajanen
gastrokirugian professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 23/15.