Aspiriinista apua pre-eklampsian ehkäisyssä

Tulevaisuudessa sairauden ennustaminen paranee riskilaskentaohjelmien avulla.

Pieni annos aspiriinia vuorokaudessa ehkäisee pre-eklampsiaa riskiryhmään kuuluvilla naisilla, osoittaa LL Pia Villan väitöstutkimus.

– Meta-analyysi osoitti, että pieninä, sadan milligramman vuorokausiannoksina käytetty aspiriini estää tehokkaasti pre-eklampsiaa ja erityisesti vaikeaa pre-eklampsiaa, kun lääkitys aloitetaan ennen 16:tta raskausviikkoa naisille, joilla on suurentunut riski sairastua, Villa kertoo tiedotteessa.

Riskiä arvioitiin äidin sairaushistorian ja ultraäänellä mitatun kohtuvaltimon virtauksen perusteella.

Varhaisen pre-eklampsian riski oli suuri naisilla, jotka olivat aiemmin sairastaneet pre-eklampsian, synnyttäneet pienipainoisen lapsen tai joilla oli krooninen verenpainetauti tai tyypin I diabetes. Riskin suuruus oli suoraan verrannollinen riskitekijöiden määrään.

Ennustaminen helpottuu

Tulevaisuudessa pre-eklampsian varhaiseen ennustamiseen voidaan todennäköisesti käyttää riskilaskentaohjelmia.

– Keskiraskauden aikana pre-eklampsiaa voidaan ennustaa mittaamalla istukan kasvutekijän ja liukoisen verisuonikasvutekijäreseptorin pitoisuuksia verinäytteestä. Omassa aineistossamme näiden pitoisuuksien suhdeluvun avulla voitiin löytää 4–6 viikkoa ennen taudin diagnosointia kaikki varhaiseen pre-eklampsiaan sairastuvat ilman vääriä positiivisia diagnooseja, Villa kertoo.

Villan mukaan menetelmä helpottaa riskiryhmään kuuluvien naisten seurantaa, ja sitä voidaan hyödyntää myös jo oireilevien naisten seurannan ja välittömän sairaalahoidon tarpeen arvioinnissa.

Tutkimusaineistona oli 947 naista, joilla oli pre-eklampsian riskitekijöitä, sekä 117 verrokkia. Väitöstyö on osa PREDO-tutkimushanketta.

Väitöstutkimus "Prediction and prevention of pre-eclampsia" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 15.9.

kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla