Raskausmyrkytykseen liittyy myöhemmin verkkokalvon sairauksia

Raskausmyrkytykseen liittyy koko elimistön verisuoniston muutoksia, ja ne lienevät myös silmäongelmien taustalla.

Verkkokalvon sairaudet ovat huomattavasti yleisempiä raskausmyrkytyksen sairastaneilla naisilla kuin muilla synnyttäneillä. Tämä todettiin seurattaessa 1,1:tä miljoonaa naista 1–24 vuotta raskauden jälkeen.

Verkkokalvon irtaumaa tavattiin raskausmyrkytysryhmässä 53 tapausta 10 000:ta naista kohti ja muilla 24/10 000. Vastaavasti retinopatiaa oli 61 ja 8 tapausta ja muita verkkokalvosairauksia 13 ja 7 tapausta 10 000:ta naista kohti. Mukana ovat sairaalassa hoidetut silmätapahtumat, joten lieviä tauti­tapauksia jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Mikäli raskausmyrkytys oli luokiteltu vaikeaksi tai varhain alkaneeksi, yhteys myöhempään verkkokalvo-ongelmaan oli vahvempi. Diabetes ja verenpainetauti selittivät vain osan tutkimuksessa todetusta yhteydestä.

Raskausmyrkytykseen liittyy koko elimistön verisuoniston toiminnallisia ja metabolisia muutoksia, ja ne lienevät myös silmäongelmien taustalla. Raskausmyrkytys saattaa heijastaa naisen synnynnäistä verisuonien muodostumisen häiriötä, joka jatkuu koko eliniän ja altistaa monille myöhemmille komplikaatioille.

Jo raskauden aikana raskausmyrkytyspotilaalla tavataan verkkokalvon alle suonikalvosta tihkuvan nesteen aiheuttamaa verkkokalvon irtaumaa. Samoin ­sairauteen liittyy harvinainen, äkillinen sokeus, joka on todennäköisesti näkö­korteksin häiriö. Näillä komplikaatioilla on suhteellisen hyvä, spontaani paranemistaipumus.

Verkkokalvon sairauksien pitkäaikaisriski tulisi ottaa huomioon potilaiden neuvonnassa ja ehkä myös harkita heille suunnattuja seulontatutkimuksia.

Lähde: Auger N, Fraser W, Paradis G ym. Preeclampsia and long-term risk of maternal retinal disorders. Obstet Gynecol 2017;129:42–9.

kirjoittaja:
Pertti Kirkinen
professori

kuva: Fotolia