Asukkaat kaipaavat valinnanvapaudesta lisää tietoa

Lääkäriaikojen saatavuus yleisin peruste vaihtaa yksityiselle palveluntuottajalle, kertoo palvelusetelikokeilun väliarvio.

Asukkaat kaipaavat lisää tietoa valinnanvapaudesta, valinnanvapauskokeiluun osallistuvista palveluntuottajista sekä käytännön tietoa valinnan tekemisestä.

Tämä ilmenee palvelusetelikokeilun ensimmäisestä väliarvioinnista.

– Näyttää siltä, että monikanavaista asukasviestintää on syytä tehdä kattavasti. Viestintää ei voi olla liikaa, toteaa hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Erityisesti arvostetaan lääkäriaikojen saatavuutta ja se olikin yleisin peruste vaihtaa yksityiselle palveluntuottajalle.

Yksityiselle vaihtaneiden osuus kasvaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta kokeillaan nykyisen lainsäädännön rajoissa viidellä eri alueella. Kokeilut ovat alkaneet keväällä 2017 Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Tampereella ja Ylä-Savossa.

Kokeiluun kuuluvilla alueilla asuu yhteensä 336 000 asukasta, joista reilut 5,1 % on valinnut perustason sote-palveluiden tuottajaksi yksityisen sote-keskuksen. Kokeilut ovat keskenään erilaisia, samoin vaihtaneiden osuudet ovat alueilla erilaisia vaihdellen noin kolmesta prosentista 15 prosenttiin. Yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneiden lukumäärä kaikilla kokeilualueilla on jatkanut tasaista kasvua koko kokeiluajan.

Yksityissektorin henkilöstö tyytyväisempää

Henkilöstö arvioi valinnanvapauden vaikutusten olleen toistaiseksi vähäisiä. Henkilöstön näkemykset erosivat sen mukaan, työskenteleekö henkilö julkisella vai yksityisellä terveysasemalla. Yksityisellä terveysasemalla työskentelevät kokevat valinnanvapauskokeilun monipuolistaneen heidän työnkuvaansa myönteisellä tavalla. Julkisella sektorilla työskentelevät ovat arvioissaan kriittisempiä.

Ongelmia tietojärjestelmien integraatiossa

Väliarviointi paljastaa myös, että kaikilla kokeilualueilla on ollut ensimmäisen vuoden aikana merkittäviä haasteita tietojärjestelmien integraatioissa. Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat tuottavat merkittävää lisätyötä, ja joissain tapauksissa käsin tehtävä tietojen siirtotyö voi aiheuttaa tietoturvariskejä.

– Tietojärjestelmien tiedettiin jo ennalta olevan se vaikein osuus. STM:n johdolla aloitettiin viime vuonna merkittävät tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeet, joissa luodaan tulevaa valinnanvapautta tukevat järjestelmät, korostaa Lehtimäki.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta