Päivi Nerg sanoo viimeisen sanan

Ison muutoksen aikana tarvitaan paljon keskustelua, mutta ilman johtajuutta ei synny päätöksiä, ajattelee maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa johtava Päivi Nerg.

Määritellään yhteinen tavoite, kirkastetaan vastuut, tuetaan muiden työtä ja vaikeassa tilanteessa sanotaan viimeinen sana. Näin voisi kiteyttää uuden sote-pomon, valtio­varainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin johtamisotteen.

Nerg aloitti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon johtajana pari viikkoa sitten. Lakivalmistelujen lukemattomien mutkien jälkeen monikaan ei olisi vapaaehtoisesti tehtävään tarttunut, mutta Nerg on innoissaan. Maan sisäisen turvallisuuden vastuut sisä­ministeriön ylimmän virkamiehen tehtävässä veivät usein rankkoihin aiheisiin, elämän pimeälle puolelle. Sote-uudistuksen johtaminen on sen rinnalla iloinen työ.

Nerg ottaa sisäministeriöstä mukaansa kolme asiaa. Ensimmäinen on vahva johtamisajattelu.

– Ihmiset odottavat ymmärrettävää yhteistä tavoitetta ja selviä raameja omaan työkenttäänsä. Heidän ammattitaitonsa pitää saada kukkaan kannustamalla ja tukemalla. Dialogia tarvitaan paljon, mutta niin myös johtajuutta. ­Ilman sitä ei synny tavoitteita eikä päätöksiä.

Tehokasta apua nuorille

Nerg on aloittanut työnsä kysymällä kollegoiltaan, mikä asia kuuluu kenenkin vastuulle sekä valtiovarainministeriössä että sosiaali- ja terveysministe­riössä. Hän toistaa kysymystä niin kauan, että vastuut ja vallat ovat varmasti tarkentuneet.

Toinen oppi liittyy viestintään. Maahanmuuttokriisi opetti Nergille, että avointa viestintää ja faktaa ei koskaan voi olla liikkeellä liikaa.

– Sama pätee sote-uudistukseen. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ­hyvä aktiivisesti kertoa, missä mennään, vaikkakaan ympäristöstä ei saa antaa muodostua kuplaa. Jokaisen portaan esimies on paras henkilö kertomaan omasta kentästään omalla persoonallaan.

Kolmas Nergiä muokannut asia on suomalaisten eriarvoisuus. Tuloerot ovat Suomessa melko pienet, mutta terveyteen liittyvä eriarvoisuus suurta.

– Se on osaltaan syrjäytymisen syy. Olen nähnyt, kuinka pahaa oloa ja syrjäytyneitä nuoria miehiä ja naisia meillä on. Täytyy löytyä tapa, jolla varmistetaan hyvät moniammatilliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille Suomessa asuville.

Historiallinen hetki lääkäreille

Kermankuorintaa Nerg ei myöskään ­hyväksy. Meri-Lapin ulkoistamisidea oli hänen mielestään hyvä heräte miettimään, onko lainsäädännössä, ohjeistuksessa, rahoituksessa tai kanavissa jotain sellaista, joka mahdollistaa tällaisen ­ei-toivotun toiminnan.

– Kunnat ja yksityinen sektori katsoivat asiaa aivan oikein omista lähtökohdistaan. Koko maan mittakaavassa malli ei kuitenkaan toimisi esimerkiksi lujan ensihoidon kannalta. Nyt täytyy vahvistaa luottamusta siihen, että uusi kokonaisuus antaa mahdollisuudet kaikille toimijoille.

Nergillä on viesti lääkärikunnalle. Hän toivoo, että lääkärit kaikkialla ter­veydenhuollossa aktivoituisivat juuri nyt toimeenpanovaiheessa hyvän järjestelmän puolesta.

– Koko terveysjärjestelmä rakentuu lääkärien ja hoitajien osaamiselle. He tekevät työtään ammattietiikkansa kautta ja haluavat samaa kuin me viranomaiset, parasta potilaalle. Kaikki apu, jota lääkärit voivat tähän antaa, on kullanarvoisen tärkeää.

Päivi Nerg muistuttaa, että nyt eletään historiallisia aikoja, sillä sote-uudistukseen liittyvät lait ovat aidosti auki. Kuten hän itse ilmaisee: Nyt tehdään! ●

Kuka?

• Päivi Nerg, s. 1958 Suolahti

• Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi

• Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri 1.1.2018 alkaen. Viisivuotiseen virkaan kuuluvat maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon johtaminen sekä ministeriön hallintopolitiikan kehittäminen.

• Sisäministeriön kansliapäällikkö 2012–2017.

• Johti Itä-Suomen yliopiston muodostamista. Työskennellyt myös mm. pörssiyhtiön johdossa.

• Puoliso, kolme aikuista lasta. Asuu Kauniaisissa.

• Pyöräilee usein 16 kilometrin työmatkansa. Rentoutuu musiikin ja dekkareiden parissa.

• Ilahtuu saavutuksista, joita saadaan tekemällä asioita yhdessä. Suuttuu valehtelusta ja kieroilusta. ”Toivon, että itse olen ihminen, jolle voi tulla sanomaan vaikeistakin asioista ilman pelkoa, että vetäisisin maton joskus jalkojen alta.”

Kirjoittaja:

Jaana Ahlblad

toimittaja

Kuva: Jussi Helttunen

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 1-2/2018.