Autismikirjon hoitoon Käypä hoito -suositus ensimmäistä kertaa

Tavoitteena on yhdenmukaistaa terveydenhuollon käytänteitä.

Etenkin autististen lasten kohdalla ympäristön tuki kuntoutuksessa on tärkeää.
Adobe/AOP
Etenkin autististen lasten kohdalla ympäristön tuki kuntoutuksessa on tärkeää.

Autismikirjon häiriön hoitoon on saatu ensimmäistä kertaa Käypä hoito -suositus. Työryhmän puheenjohtaja, LT Hanna Raaska kertoo, että tavoitteena on yhdenmukaistaa terveydenhuollon käytänteitä.

– Ne ovat olleet kovin vaihtelevia esimerkiksi diagnostiikassa. Myös kuntoutukseen on kaivattu selkiyttäviä periaatteita.

Kun potilaalla epäillään autismidiagnoosia, suositus linjaa, että se tulee tehdä huolella ja moniammatillisessa työryhmässä, jota johtaa erikoislääkäri.

Kun potilaalla epäillään autismidiagnoosia, suositus linjaa, että se tulee tehdä huolella ja moniammatillisessa työryhmässä, jota johtaa erikoislääkäri.

Suosituksissa ei määritellä tarkemmin, keitä kaikkia ammattilaisia tulee olla mukana, vaan työryhmä kootaan sen mukaan, mikä on tutkittavan ikä ja kokonaistilanne.

– Tarpeet pitää arvioida yksilöllisesti. Se juuri tekeekin autismikirjon diagnostiikasta haasteellista, sanoo Raaska.

Pienten lasten kuntoutuksessa ympäristön tuki on tärkeää

Suosituksissa mainitaan, että epäiltäessä autismia lapsen kohdalla, olisi hyvä tehdä kertaalleen psykologin tutkimus.

Erityisesti pienten lasten arvioinnissa voidaan tarvita myös puheterapeuttia ja/tai toimintaterapeuttia. 

– Aikuisilla diagnostiikka on hieman erilaista. Tiedonkeruuta tehdään laajasti menneisyydestä.

On myös varmistuttava, että kyseessä ei ole psykiatrinen tai neuropsykiatrinen häiriö, jotka voivat toisaalta olla olemassa myös autismidiagnoosin kanssa samanaikaisesti.

Kuntoutuksen osalta suosituksessa on nostettu esille toimintaympäristön tärkeys ja henkilön erityistarpeiden huomioon ottaminen. Pelkät käynnit kuntoutuksessa eivät riitä, vaan lisäksi tarvitaan toimia arjessa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma tulee tehdä aina yksilöllisesti.

Arvokasta palautetta potilailta ja vanhemmilta

Suosituksen tekoprosessissa oli mukana potilaista ja läheisistä koostuva ryhmä, joka antoi kommentteja ja palautetta työryhmälle pitkin matkaa.

Työryhmän puheenjohtaja Raaskan mielestä tämä oli todella arvokasta ja tärkeää.

Kaikkia ehdotuksia ei voitu ottaa sellaisenaan suositukseen mukaan, mutta ryhmältä saatiin arvokkaita kommentteja useaan kohtaan. Saadussa palautteessa tuli vahvasti esiin esimerkiksi ympäristön vaikutus siihen, miten paljon autismikirjon piirteet haittaavat henkilöä.

– Havahduimme, että emme olleet kiinnittäneet tähän riittävästi huomiota.

Potilaiden osallistaminen oli osa laajempaa Duodecimin hanketta saada potilaiden ääni paremmin kuuluviin Käypä hoito -suosituksissa.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.