Autismikirjon ihmisiä ei pidä ylilääkitä, vetoaa Autismiliitto

Kun autismikirjon ihminen voi hyvin, lääkitystä ei tarvita.

Vaikka autismikirjon ihmiset voivat olla vaativia, heidän kanssaan työskentely on palkitsevaa.
Adobe/AOP
Vaikka autismikirjon ihmiset voivat olla vaativia, heidän kanssaan työskentely on palkitsevaa.

Autismiliiton tietoon on tullut tapauksia, jossa autismikirjon ihmisiä on kohdeltu kaltoin sekä heidän käytösongelmiaan ja ahdistustaan on ylilääkitty.

Syyksi mainitaan muun muassa terveydenhuollon henkilöstön resurssipula.

Autismiliiton tiedotteessa kerrotaan tapauksesta, jossa henkilö on saanut vahvan ylilääkitsemisen tuloksena elinikäisen sairauden. Myös muita tapauksia, jossa autismikirjon ihmisiä on pidetty nälässä ja eristyksessä, on tullut liiton tietoon.

Myös muita tapauksia, jossa autismikirjon ihmisiä on pidetty nälässä ja eristyksessä, on tullut liiton tietoon.

Kyseiset tapaukset ovat sekä autismikirjon Käypä hoito -suositusten vastaisia sekä eettisesti väärin. Kyseinen kaltoinkohtelu on myös laissa kiellettyä.

Tiedon lisääminen autismikirjon sairauksista on tärkeää. Asiakasta tulee ymmärtää ja hänen yksilöllisiä tarpeisiin tulee vastata. Kun asiakas voi hyvin, lääkitystä ei tarvita.

Omavalvonta ei riitä

Autismiliiton toiminnanjohtajan Satu Taiveahon mukaan vammaispalvelujen omavalvonta usein epäonnistuu. Siksi ennalta ilmoittamatonta valvontaa tulee lisätä.

- Kun tarkastajat tulevat, palveluntarjoaja usein tietää siitä etukäteen, joten tarkastuksen aikana kaikki voi näyttää olevan määräysten mukaista. Tarkastusten pitäisi tulla yllätyksenä ja niitä pitäisi toteuttaa systemaattisemmin, ei vain kanteluiden tai huomautusten yhteydessä. Tämän kohderyhmän ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista tulee vahvistaa, Taiveaho alleviivaa.

Palkitsevaa työtä

Autismiliitto korostaa, että useilla asumisyksiköillä ja palveluntarjoajilla asiat ovat kunnossa.

- Vahvaa tukea tarvitsevat autismikirjon ihmiset ovat pieni, mutta erityisen vaativa asiakaskunta, jonka kanssa työskentely voi olla hyvin palkitsevaa. Kun työssä tulee onnistumisia, työntekijän motivaatio työhön kasvaa. Myös johtaminen ja yhteinen toimintakulttuuri vaikuttavat siihen, miten asiakasta kohdellaan, kertoo Autismiliiton järjestösuunnittelija Pia-Maria Topi.

Autismitietoisuuden viikkoa vietetään 27.3.-2.4.2023.Tänä vuonna viikon teemana on #EiRiitä!