Avoimuus lääkärien ja lääketeollisuuden suhteista poistaa ennakkoluuloja

Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju kannattaa sidonnaisuuksien julkistamista.

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat toukokuun lopussa tiedot ­lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille ­myöntämistään ­taloudellisista ­etuuksista. Tiedot julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa.

”Yksin tekeminen on mahdotonta”

Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harjun mukaan lääkärien ja lääkeyritysten yhteistyösuhteita tarvitaan. Niihin liittyvien taloudellisten suhteiden on syytä olla senlaatuiset, että ne kestävät avoimen tarkastelun.

– Kannatan ilman muuta sidonnaisuuksien julkistamista. Toivottavasti se auttaa poistamaan asiaan liittyviä turhia pelkoja ja ennakkoluuloja.

Parkkila- Harjun mukaan terveydenhuollossa toimitaan monipuolisessa ja kehittyvässä ympäristössä. Potilaiden hoidossa tarvitaan erilaisia tuotteita, kuten lääkkeitä, diagnostisia apuvälineitä, laitteita ja materiaaleja. Näiden kaikkien kehityksessä tarvitaan sekä potilaiden hoidosta vastaavia lääkäreitä että lääke- ja lääkintälaiteteollisuutta. Yksin tekeminen on mahdotonta.

– Tavallisin yhteistyön muoto ovat varmasti lääke-esittelyt, joissa saadaan tietoa niin uusista lääkkeistä kuin jo käytössä olevien lääkkeiden mahdollisista muutoksista, esimerkiksi indikaatioista tai korvattavuuksien muutoksista. Täydennyskoulutus – kuten paikalliset koulutukset terveyskeskuslääkärien tarpeista lähtien – on toinen hyvin tavanomainen muoto.

Parkkila- Harju odottaa mielenkiinnolla, minkälaisen vastaanoton tämä ensimmäinen kerta sidonnaisuuksien julkistamisesta saa.

– Toivon, että asiaan suhtaudutaan positiivisesti ja perehtyen siihen, mitä lääkäreiden ja lääkeyritysten yhteistyö oikeasti tarkoittaa. Moni saattaa kokea julkistamisen aluksi hankalaksi, mutta kun tästä tulee jatkuvaa toimintaa, tunne varmaankin hälvenee, hän uskoo.

"Yhteistyössä ei ole mitään salattavaa”

Professori, psykiatri Jyrki Korkeila Turun yliopistosta korostaa, että elämme maailmassa, jossa trendinä on avoimuus, ja lääkärit eivät voi olla tästä poikkeus.

– Lääkeyritysten ja lääkärien väliselle yhteistyölle on monta syytä. Yksi niistä on se, että lääketeollisuus rahoittaa täydennyskoulutusta, jota oikeastaan työnantajien tulisi kustantaa, mutta johon niillä ei ole varaa.

– Lääkeyritykset tukevat esimerkiksi ­sitä, että lääkäri voi mennä esitelmöimään toiselle paikkakunnalle ja saada siitä palkkion ja matkakorvaukset. Ilman tukea tällainen – lääkärien omien toiveiden mukainen – koulutustoiminta olisi nykyistä vähäisempää. Lisäksi kun käyttöön tulee uusia lääkkeitä, lääkärien on tärkeää saada niistä tietoa heti.

Korkeila arvioi, että aluksi taloudellisten etuuksien julkistaminen voi herättää populistista kommentointia. Jotkut voivat ajatella, että lääkärit saavat yrityksiltä rahaa noin vain, vaikka esimerkiksi luentopalkkiot ovat korvauksia tehdystä työstä. Palkkiot noudattavat sitä paitsi yleisiä suosituksia.

Korkeilan mukaan Suomessa lääkärit eivät laula lääke­teollisuuden lauluja.

– Yhteistyössä ei ole mitään salattavaa tai hävettävää. Jos julkisuuteen nousee virheellisiä käsityksiä, meillä on mahdollisuus oikaista ne.

Kirjoittaja:
Sari Kosonen

viestinnän asiantuntija
Lääkäriliitto

Kuva: Markku Ojala

Lue myös:
Lääketeollisuus julkistaa tuet ja palkkiot
Lääkäreiltä odotetaan lisää läpinäkyvyyttä