Biopankkiin kootut näytteet voivat edistää väestön terveyttä

Biopankkitutkimuksen tavoitteena on, että tauteja osattaisiin tunnistaa paremmin ja että niihin löydettäisiin turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitomuotoja.

Biopankkilain tultua voimaan syyskuun alussa Suomeen voidaan perustaa biopankkeja, joihin siirrettävät ja kerättävät ihmisperäiset näytteet ja niihin liittyvät tiedot saadaan avoimempaan ja kokonaisvaltaisempaan käyttöön. Toiminta edistää tutkimusyhteistyötä ja vahvistaa näytteenantajan oikeuksia.

Myös osasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) vuosikymmenien aikana kerätyistä väestötutkimusten näytekokoelmista muodostetaan biopankki vuoden 2014 aikana.

Tutkijat eivät näe yksittäisen henkilön tietoja

THL:n väestötutkimusten näytekokoelmat ovat osa THL:n suorittamaa väestön terveysseurantaa, joka edistää väestön terveyttä. Biopankkilaki antaa mahdollisuuden hyödyntää kokoelmia tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa, jotka voivat auttaa kehittämään tautien tarkempaa diagnostiikkaa ja uusia hoitomenetelmiä.

Biopankkitutkimus tähtää sovelluksiin, joilla on tarkoitus oppia ymmärtämään tautien syntymekanismeja ja perimän, ympäristön ja elintapojen yhteisvaikutusta niiden syntyyn. Tavoitteena on, että tauteja osattaisiin tunnistaa ja ehkäistä paremmin ja että niihin löydettäisiin turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitomuotoja.

Näytekokoelmia voidaan käyttää esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja syövän tutkimukseen. Tutkijat eivät näe yksittäisen henkilön tietoja.

Biopankit edistävät laaja-alaista tutkimusyhteistyötä

Suomalaiset biopankit toimivat yhteistyössä keskenään ja osana eurooppalaista biopankkiverkostoa. Resursseja ja toimintatapoja yhtenäistämällä edistetään merkittävien tutkimushankkeiden toteuttamista.

Suomalaisten biopankkitoimijoiden verkosto BBMRI.fi on avannut biopankki.fi- ja bbmri.fi-sivut, joissa on ajantasaista tietoa suomalaisista biopankeista ja biopankkitutkimukseen liittyvistä asioista.

Näytteenantajan oikeus tietoon

Valvira merkitsee toimintaluvan saaneet biopankit valtakunnalliseen biopankkirekisteriin, josta saa tiedon biopankin omistajasta, vastuuhenkilöstä ja toiminta-alasta.

Oikeus näytteiden ja tietojen käsittelyyn biopankkitutkimuksessa perustuu ensisijaisesti henkilön antamaan suostumukseen. Hänellä on oikeus peruuttaa suostumus, rajoittaa antamaansa suostumusta ja kieltää näytteen käyttö tutkimuksessa.

Henkilö voi kysyä, onko hänen näytteitään biopankissa, mistä rekistereistä häntä koskevia tietoja on saatu ja mihin tutkimuksiin näytteitä on luovutettu.

Lähde ja lisätietoja: THL

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Biopankki kerää ja lainaa
Biopankkilaki syntyi vihdoin