Diabeetikon lapsilla enemmän diabetesta

Myös äidin lihavuus raskauden aikana suurentaa lapsen diabetesriskiä, mutta tämä havaitaan vain lapsilla, joiden vanhemmilla kummallakaan ei ole diabetesta.

Tyypin 1 tai tyypin 2 diabetesta sairastavien lapset saattavat olla muita herkempiä sairastumaan nuoruustyypin diabetekseen, suuri ruotsalaistutkimus osoittaa. Myös äidin lihavuus raskauden aikana suurentaa lapsen diabetesriskiä, mutta tämä havaitaan vain lapsilla, joiden vanhemmilla kummallakaan ei ole diabetesta.

Ruotsalaistutkimuksen tulokset perustuvat yli 1,2 miljoonan Ruotsissa vuosina 1992–2004 syntyneen lapsen ja heidän vanhempiensa terveystietoihin.

Lapsia seurattiin vuoteen 2009 asti ja tuona aikana heistä 5 800 sairastui nuoruustyypin eli tyypin 1 diabetekseen. Kun tutkijat yhdistivät lapsia ja heidän vanhempiaan koskevat tiedot, he havaitsivat sairastumiset selvästi yleisemmiksi perheissä, joissa jompikumpi vanhemmista sairasti aikuis- tai nuoruustyypin diabetesta.

Diabeetikkoisän lasten riski sairastua diabetekseen oli viisinkertainen ja diabeetikkoäidin kolminkertainen verrattuna lapsiin, joiden vanhemmista kumpikaan ei sairastanut diabetesta.

Myös äidin lihavuus raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana lisäsi lapsen diabetesriskiä, mutta tämä nähtiin vain perheissä, joissa ei sairastettu diabetesta. Sairastumisriski oli noin kolmanneksen suurempi kuin lasten, joiden äidit eivät olleet ylipainoisia raskauden aikana. Yhteydet havaittiin riippumatta vanhempien etnisestä taustasta.

Tulokset viittaavat perimän ja äidin lihavuuden merkitykseen lapsen diabeteksen synnyssä, ja osoittavat perimään liittyvän riskin olevan selvästi suurempi kuin pelkkään äidin lihavuuteen liittyvän. Raskautta suunnittelevien naisten kannattaisi silti yrittää laihduttaa ennen raskautta.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Diabetologia-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Kuva:
Panthermedia

Lähde:
Diabetologia 2015;DOI:10.1007/s00125-015-3580-1

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.