Eläkeikäisten toimintakyky on parantunut

Eläkeikäisten elintavat ovat kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan, mutta alkoholinkulutus kasvoi ja kovien rasvojen käyttö lisääntyi, kertoo THL:n raportti.

Eläkeikäiset suoriutuvat päivittäistoiminnoista entistä paremmin, koska heidän toimintakykynsä on parantunut. Esimerkiksi vuonna 2011 vaikeuksia ulkona liikkumisessa ilman apua koki 8 prosenttia miehistä ja 13 prosenttia naisista, kun vastaavat osuudet vuonna 1993 olivat 21 prosenttia miehistä ja 24 prosenttia naisista. Näin kertoo THL:n raportti Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2011 ja niiden muutokset 1993–2011.

Eläkeikäiset arvioivat myös itse terveydentilansa parantuneen. Turvattomuuden kokeminen on vähentynyt 2000-luvun aikana. Eniten turvattomuuden tunnetta aiheuttivat toisten avusta riippuvaiseksi joutumisen pelko, eläketulojen riittämättömyys ja muistin heikkeneminen.

Alkoholin käyttö lisääntyi

Eläkeikäisen väestön ruokatottumukset ovat kehittyneet vuosina 1993–2011 terveellisempään suuntaan: esimerkiksi kasviksia, hedelmiä ja marjoja käytetään aiempaa useammin. Voin käyttö on vähentynyt pitkällä aikavälillä merkittävästi, mutta vuoden 2011 tuloksissa voin ja voi-kasvisöljyseoksen käyttö leivällä ja ruoanlaitossa kuitenkin lisääntyi verrattuna edeltäviin vuosiin.

– Kovien rasvojen käytön lisääntyminen vastaa FINRISKI 2012 -tutkimuksessa havaittua ja merkinnee veren kolesterolitason nousua myös eläkeikäisessä väestössä, sanoo professori Antti Uutela.

Myös eläkeikäisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt edelleen. Vähintään kerran viikossa alkoholia juovien miesten osuus vuonna 2011 oli 39 %, kun se vuonna 1993 oli 24 %. Liikunnan harrastaminen on vähentynyt seurannan aikana.

Kuva: Panthermedia