Elämäntapaneuvonnan tie on kivikkoinen

Elämäntapa­neuvonnalla ei ollut mitattavia vaikutuksia kuolleisuuteen, sairastavuuteen tai elämänlaatuun.

Yhdysvaltain viranomaistahot ovat päivittäneet suosituksensa elämäntapaneuvonnasta aikuisille, joilla ei ole tunnettua valtimosairautta tai sairastumisriskiä verenpaineen, dyslipidemian, diabeteksen tai suurentuneen paasto­glukoositason vuoksi. Työryhmä päivitti myös systemaattisen katsauksen elämäntapa­neuvontaa koskevista satunnaistetuista hoito­kokeista.

Katsaukseen löytyi 88 tutkimusta (38 uutta), joissa oli yhteensä yli 120 000 tutkittavaa. Elämäntapa­neuvonnalla ei ollut mitattavia vaikutuksia kuolleisuuteen, sairastavuuteen tai elämänlaatuun. Pieniä vasteita nähtiin 6–12 kuukauden seurannassa monissa terveysmuuttu­jissa, mm. verenpaineessa, kolesteroli­tasoissa ja painoindeksissä.

Suositus pysyi ennallaan: heikko C-tason suositus elämäntapaneuvonnalle, jos potilaalla ei ole tunnettua valtimo­sairautta tai sen riskiä. Työryhmä totesi kuitenkin, että neuvonta voi tuottaa pieniä terveyshyötyjä ja sitä voi suositella valikoiduille potilaille, etenkin jos he ovat kiinnostuneita muutoksista.

Suositus on ristiriidassa Amerikan sydänjärjestön suosituksen kanssa, joka kehottaa antamaan neuvontaa kaikille aikuisille. Asia on mutkikas, sillä suuri osa amerikkalaisista on ylipainoisia ja liikkuu liian vähän. Terveyden edistämiseltä vaaditaan kuitenkin vaikuttavuutta. Yksilöön kohdistuvaa toimintaa vaikuttavammalta näyttää yhteisöön kohdistuva vaikuttaminen esimerkiksi lainsäädännöllä ja terveyspoliittisilla toimilla.

Lähde: Patnode CD, Evans CV, Senger CA ym. Behavioral counseling to promote a healthful diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults without known cardiovascular disease risk factors: updated evidence ­report and systematic review for the US Preventive ­Services Task Force. JAMA 2017;318:175–93.

US Preventive Services Task Force. Behavioral counseling to promote a healthful diet and physical activity for cardiovascular disease prevention in adults without cardiovascular risk factors: recommendation statement. JAMA 2017;318:167–74.

Kirjoittaja:

Helena Liira

LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/2017.