Jälleen uusi tutkimustulos saunan terveellisyydestä — yhdistä liikunta saunomiseen

Väitöstutkija selvitti liikunnan ja saunomisen yhteisvaikutuksia. Tällaisia tuloksia hän sai.

Saunan terveysvaikutuksia tutkitaan nykyään entistä enemmän.
Emilia Hoisko Photography
Saunan terveysvaikutuksia tutkitaan nykyään entistä enemmän.

Saunominen voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistössä. Vaikutuksia voi tehostaa, jos saunoo liikuntasuorituksen jälkeen.

Tämän osoitti liikuntabiologian maisteri Earric Lee Jyväskylän opistoon tekemässään väitöskirjassa.

Kaksi vartin mittaista saunomista, joiden välissä on lyhyt jäähdyttelytauko, alensi verenpainetta ja verisuonten jäykkyyttä. Hyvät vaikutukset pitenivät, jos 15 minuuttia ennen saunaa saunoja oli tehnyt lyhyen aerobisen liikuntasuorituksen.

Lue lisää: Sauna tekee hyvää

– Liikunnalla ja saunomisella voi olla yhteisvaikutuksia, jotka johtavat parempiin sydän- ja verisuoniadaptaatioihin eli sopeumiin verrattuna siihen, mitä säännöllinen liikunta yksin tekisi, Earric Lee sanoo tiedotteen mukaan.

Liikunta ja saunominen yhdessä pienentävät myös painoindeksiä

Tutkimuksessa suoritettiin myös seuraavanlainen osatutkimus: vähintään yhden sydän- ja verisuonitautiriskitekijän omaavia keski-ikäisiä aikuisia osallistui kahdeksan viikon mittaiseen liikuntaharjoitteluun, jossa noudatettiin UKK-instituutin kansallisten ohjeiden liikuntasuosituksia.

Toinen osallistujaryhmä kävi säännöllisesti liikunnan jälkeen saunomassa 15 minuutin ajan, kun taas toinen ryhmä harrasti liikuntaa ilman saunomista.

Lue lisää: Sauna, viina ja terva

Tutkimus osoitti, että säännöllinen liikunta pystyi parantamaan sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja pienentämään painoindeksiä.

– Säännölliseen liikuntaan yhdistetty saunominen paransi kuitenkin sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa enemmän, ja myös systolinen verenpaine ja kokonaiskolesteroliarvot laskivat, Lee sanoo.