Sauna tekee hyvää

Saunomisen tiheys oli yhteydessä vähäisempiin sydän- ja sepelvaltimo­tautikuolemiin ja pienempään kokonaiskuolleisuuteen.

Saunominen on tutkimuksissa ollut yhteydessä matalampaan verenpaineeseen ja parempaan vasemman kammion toimintaan. Sen pitkäaikaisvaikutuksista on tiedetty vähemmän.

Suomalainen, jo 1980-luvulla Kuopiossa aloitettu ateroskleroosin riskitekijä tutkimus selvitti saunomisen vaikutuksia ennusteeseen. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa 42–60-vuotiaita miehiä, ja 2 327 miehestä oli kirjattu tieto saunomisesta (viikoittainen frekvenssi, kesto, lämpö­tila). Tutkittavia seurattiin keskimäärin 18 vuotta.

Saunomisen tiheys oli yhteydessä vähäisempiin sydän- ja sepelvaltimo­tautikuolemiin ja pienempään kokonaiskuolleisuuteen. Yhteys oli portaittainen kaikissa päätetapahtumissa, vaikka vaarasuhde vakioitiin useilla tunnetuilla riskitekijöillä. Myös saunomisen kestolla oli vastaava portaittainen vaikutus sydän- ja verisuoniperäisiin kuolemiin, vaikkakaan ei kokonais­kuolleisuuteen. Alaryhmäanalyyseissä saunasta näyttivät erityisesti hyötyvän tupakoimattomat ja diabeetikot.

On mielenkiintoista, että korkeatasoinen amerikkalainen lehti on kiinnostunut suomalaisesta saunasta. Tässä osoitettuja terveysvaikutuksia voisi käyttää saunan kansainväliseen markkinointiin.

Lue myös kolumni: Sauna, viina ja terva

Lähde:
Laukkanen T ym. Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Intern Med 2015;175:542–8.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Johanna Nykopp