Näin suomalaisten terveyteen aiotaan vaikuttaa tulevina vuosina - katso lista toimenpiteistä

Lue, miten STM aikoo kohentaa tulevaisuudessa suomalaisten terveyttä.

Alkoholin ja tupakan haitallisen käytön estäminen on yksi STM:n ehdotuksista.
Adobe/AOP
Alkoholin ja tupakan haitallisen käytön estäminen on yksi STM:n ehdotuksista.

Suomessa eri sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat jyrkempiä kuin muisssa länsimaissa. Nyt näihin eroihin aiotaan puuttua, sekä lainsäädännön että rahoituksen keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tieteellinen asiantuntijaryhmä listasi maaliskuun alussa ehdotuksia terveyserojen vähentämisestä.

Tällaisia ne ovat.

Asiantuntijaryhmä haluaa pitää viinien ja muiden yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin Alkon yksinoikeutena.

Heti toimeenpantavat ehdotukset:

1. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen

2. Kaikkien lasten saaminen varhaiskasvatuksen piiriin 3-vuotiaina

3. Varmistetaan jokaiselle nuorelle perusasteen jälkeinen tutkinto

4. Terveyttä edistävän ruokavaliosiirtymän toteuttaminen koulu- ja muuhun joukkoruokailuun sekä työpaikkaruokailun panostamalla

5. Terveysperusteinen vero

6. Pidättäydytään kaupallisten intressien lisäämisestä alkoholimarkkinoilla

7. Psykiatrisen avohoidon sijoittaminen kynnyksettömänä palveluna hyvinvointialueiden sote-palveluihin

Pitkän aikavälin ehdotukset:

1. Pitkäaikaistyöttömien terveysriskien ehkäisy

2. Alkoholin, huumeiden ja tupakan haitallisen käytön ehkäiseminen ja estäminen

3. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasiakkaiden tasa-arvoisen palvelujen saatavuuden edistäminen hyvinvointialueiden yhteistoiminnallisella hoitomallilla

4. Suomalaisnuorten ravitsemuksen ja elintapojen kartoitus ja jatkoesitykset

5. Kansanterveydellisesti merkittävien mielenterveyden ja somaattisen sairauksien (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet) sekä yksinäisyyden ehkäisyn vahvistaminen.

Miten käy viinit ruokakauppohin -aloitteelle?

Yksi ehdotuksista liittyy alkoholimarkkinoihin. Asiantuntijaryhmä haluaa pitää viinien ja muiden yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin Alkon yksinoikeutena.

Aihe on ollut julkisuudessa viime aikoina. Edunvalvontajärjestö Päivittäistavarakauppa ry haluaisi saada viinit ruokakauppoihin ja lobbaa asiaa aktiivisesti.

Vankilalääkärinä ja somelääkärinä työskentelevä Atte Virolainen kannattaa ehdotusta viinin myynnin pitämisestä Alkon yksinoikeutena, mutta toi esiin, että pelkän lainsäädännön keinoin yhteiskunnan päihdeongelmia ei ratkaista.

­- On tärkeää selvittää päihteiden käytön syitä. On psykiatrista sairastavuutta, ylisukupolvista pahoinvointia ja puhumattomuuden kulttuuria, hän listaa.

Virolaisen mielestä terveydenhuollossa ei aina ymmärretä, että päihderiippuvuus on sairaus.

– Jos joku ihminen juo riippuvuustasoisesti, kukaan ei silloin juo huvikseen, hän sanoo.

Professori Pekka Puska sen sijaan puolustaa lainsäädännön merkitystä.

Tupakointia suitseva lainsäädäntö sai takavuosina paljon kritiikkiä osakseen. Nykyään tiukat säännöt ovat asettuneet osaksi arkea ja kritiikki on laantunut.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.