’Saanko mä auttaa sua?’ - alkoholinkäytön puheeksiotto työpaikalla on hankalaa, mutta ei mahdotonta

A-klinikkasäätiön teettämän tuoreen väestökyselyn mukaan alkoholinkäytön puheeksiotto työpaikalla on vaikeaa joka toiselle suomalaiselle.

Myös työkaverit voivat ottaa kollegan alkoholinkäytön puheeksi, A-klinikkasäätiöstä todetaan.
Lääkärilehti
Myös työkaverit voivat ottaa kollegan alkoholinkäytön puheeksi, A-klinikkasäätiöstä todetaan.

A-klinikkasäätiön teettämän tuoreen väestökyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat ristiriitaisesti siihen, kenen tulee ottaa alkoholinkäyttö työpaikoilla puheeksi: työterveyden vai työkaverin.

Hajontaa vastauksissa oli myös siinä, pitäisikö alkoholin ongelmakäyttäjän hoitaa ongelmansa itse vai saada apua terveydenhuollolta.

Lähes viidesosa eli 24 % vastaajista on samaa tai melko samaa mieltä siitä, että alkoholin ongelmakäyttäjiltä tulisi evätä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, koska he aiheuttavat itse ongelmansa.

Oikeiston äänestäjillä oli jyrkempi linja kuin vasemmiston kannattajilla.

Peräti 53 % kokee, että ongelmien puheeksiotto työpaikalla ei kuulu minulle vaan on ensisijaisesti työterveyshuollon tehtävä.

Lähes kolmasosa eli 27 % on sitä mieltä, että riippuvuussairaudet ovat ihmisiä suurempia eivätkä työpaikan toimet niihin auta.

Alkoholin aiheuttamien ongelmien puheeksi ottamisen kokee hankalaksi lähes puolet vastaajista eli 47 %.

Vastauksia peilattiin myös vasten vastaajien poliittista suntautumista. Yleisesti ottaen tuloksena oli, että vastaajista oikeiston äänestäjillä oli jyrkempi linja kuin vasemmiston kannattajilla.

Ongelmista kannattaa puhua

Paikoitellen jyrkistä näkemyksistä huolimatta A-klinikkasäätiö - sekä iso osa vastaajista - kannattavat alkoholinkäytön puheeksiottamista työpaikalla.

­- Reilusti yli puolet kyselyn vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että ongelmien puheeksiotto työpaikalla kannattaa. Puheeksiotto on hankala mutta ei mahdoton asia. Niinkin yksinkertainen kysymys kuin ’Saanko mä auttaa sua?’ voi edistää tilannetta. Ratkaisut löytyvät kyllä yhdessä etsimällä, olennaista on saada ihminen puhumaan, sanoo A-klinikkasäätiön vt. toimitusjohtaja Hanna Paikkala.