Kysely: Nuoret eivät kaipaa alkoholin myynnin vapauttamista 

Lähes 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että alkoholista aiheutuvat ongelmat lisääntyisivät, jos alkoholia olisi enemmän ja helpommin saatavilla.

AOP/Adobe

Suurin osa nuorista aikuisista ei kaipaa laajempaa ja vapaampaa alkoholin myyntiä, selviää Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lähes 70 prosenttia 18–24-vuotiaista vastaajista on sitä mieltä, että alkoholista aiheutuvat ongelmat lisääntyisivät, jos alkoholia olisi enemmän ja helpommin saatavilla.

Hieman yli puolet, 56 prosenttia, uskoo myynnin vapauttamisen lisäävän alkoholin kulutusta.

Nuoria huolettaa alkoholin moninaiset haitat

Nuoret aikuiset ovat muita enemmän huolissaan alkoholin haitoista. Erityisen merkittävinä ongelmina he pitävät alkoholinkäytön vaikutuksia lapsiperheissä, kuten lasten hoidon laiminlyöntiä, sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Kolmasosa nuorista kokee, että heidän perheessään käytetään liikaa alkoholia. Yli puolet kertoo käyttävänsä alkoholia vähemmän kuin omat vanhempansa.

Yli 70 prosenttia nuorista kokee, että ihmisten terveydestä huolehtimisen pitäisi vaikuttaa alkoholia koskevaan päätöksentekoon nykyistä enemmän ja tutkitun tiedolla pitäisi olla suurempi merkitys.

Tutkimuksen toteutti Kantar Public elo–syyskuun vaihteessa.

Tiiamari Pennanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.