Suurin osa suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa - nämä kaksi seikkaa jakavat mielipiteitä

Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan.

Viini ruokakauppohin vai ei? Tämä jakaa suomalaisten mielipiteitä.
Adobe/AOP
Viini ruokakauppohin vai ei? Tämä jakaa suomalaisten mielipiteitä.

Yli puolet suomalaisista, 53 prosenttia, on nykyisen alkoholipolitiikan kannalla. Luku on miltei ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Viimeisen viiden vuoden aikana 53–57 prosenttia on pitänyt alkoholipoliittisia rajoituksia riittävinä.

Yhdeksän prosenttia vastaajista toivoisi alkoholipolitiikkaan tiukennusta ja 29 prosenttia väljennystä.

Sukupuolien välinen ero on huomattava

Yksi mielipiteitä erotteleva tekijä on sukupuoli. Miehet ovat selkeästi liberaalimpia kuin naiset alkoholipolitiikan suhteen. Miehistä 39 prosenttia miehistä haluaisi väljempää alkoholipolitiikkaa – naisten vastaava osuus on 19 prosenttia.

Toinen suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä jakava tekijä on erityisesti se, mistä viinejä pitäisi saada ostaa. Vastaajista vajaa puolet (48 %) oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Osuus on laskenut edellisestä vuodesta.

Jos viinien mukana ruokakaupoissa myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia, laskee viiniä kauppoihin haluavien osuus 25 prosenttiin.

Vastaajien selvä enemmistö (87 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena.

Kansalaisten mielipiteitä alkoholipolitiikasta keräsi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tammikuussa.