Enemmän huomiota tyttöjen käytöshäiriöihin

Väitöstutkimuksen mukaan tyttöjen käytöshäiriöiden tunnistamiseen kaivattaisiin uusia keinoja.

Väitöstutkimuksen mukaan tyttöjen käytöshäiriöiden tunnistamiseen kaivattaisiin uusia keinoja. Useiden tutkimusten mukaan tyttöjen käytöshäiriöt ovat lievempiä ja oireiden määrä vähäisempi kuin pojilla. LL Essi Ilomäen tutkimuksessa kävi ilmi, että tyttöjen toimintakyky oli silti yhtä huono kuin poikien.

Tutkimuksessa oli mukana 508 nuorta, jotka olivat olleet hoidossa psykiatrisella akuuttihoito-osastolla OYS:ssa. Potilaat olivat 12–17-vuotiaita. Heidän psykiatriset diagnoosinsa määriteltiin DSM-IV-diagnoosiluokituksen mukaisesti. Lisäksi potilailta kerättiin haastatteluilla tietoa fyysisestä terveydentilasta, perhetilanteesta ja rikollisuudesta. Aineiston nuorissa oli 63 tyttöä ja 92 poikaa, jotka täyttivät käytöshäiriön kriteerit.

Tutkimuksen perusteella tyttöjen ja poikien käytöshäiriöillä on eroavaisuuksia. Tutkimuksessa todettiin, että fyysinen perheväkivalta lisäsi tyttöjen riskiä väkivaltaiseen käytöshäiriöön. Asuminen erossa vähintään yhdestä vanhemmasta lisäsi riskiä sekä väkivaltaiseen että ei-väkivaltaiseen käytöshäiriöön. Alkoholiriippuvuus nelinkertaisti käytöshäiriöisten tyttöjen riskin itsemurhan yrittämiseen ja itsensä vahingoittamiseen. Käytöshäiriöisillä tytöillä oli poikia enemmän mieliala- ja ahdistushäiriöitä samanaikaisina psykiatrisina häiriöinä.

Tutkimuksessa arvioidaan, ettei DSM-IV ole ehkä nykyisellään tarpeeksi herkkä työkalu tyttöjen käytöshäiriön diagnosoimiseksi. Niinpä tyttöjen käytöshäiriön ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Itsetuhoisuuden ehkäisemiseksi alkoholinkäyttöön pitäisi puuttua ja depression hoitoon kiinnittää huomiota.

LL Essi Ilomäen väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina 12.10.2012.