Ensihoidon valvonta alkoi

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet ensihoidon valvonnan kriteereistä. Aluehallintovirastot aloittavat valvonnan niiden mukaan.

Aluehallintovirastot ryhtyvät valvomaan ensihoidon toteutumista, kun sairaanhoitopiirien asettamat tavoittamisaikatavoitteet tai niiden toteutuminen ovat merkittävästi valtakunnallista tasoa matalammat.

Aluehallintovirastot valvovat, kuinka hyvin sairaanhoitopiirien asettamat potilaan tavoittamisajat toteutuvat ensihoidon A- ja B-tehtävissä riskialueluokissa 1–3.

A-tehtävä on korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä ja B-tehtävä on todennäköisesti korkeariskinen tehtävä. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on määriteltävä palvelutasopäätöksessä, kuinka monta prosenttia väestöstä on tavoitettava A- ja B-tehtävissä 8 minuutissa ja kuinka monta prosenttia 15 minuutissa.

Valvira selvitti kesällä 2014 ensihoidon tilannetta kyselyllä, jonka tulosten perusteella valvonta aloitetaan. Tavoittamisajat oli saavutettu melko hyvin, mutta ensihoidon saatavuus ei toteutunut yhdenmukaisesti eri sairaanhoitopiireissä.

Tuloksia hyödynnettiin myös valmisteltaessa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa 2015–2018.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Johanna Nykopp