Entä jos ebola saapuu Suomeen?

Ebolan saapuminen Suomeen on erittäin epätodennäköistä, eikä tauti tartu helposti länsimaisissa oloissa. Perusasiat on kuitenkin hyvä tietää.

1. Milloin Ebolaa kannattaa epäillä?

Esimerkiksi kuumeisen malarian ensioireet ovat samankaltaiset kuin alkuvaiheen Ebolan. Vaikka potilas tulisi Ebola-alueelta, on syytä muistaa, että alueen tavallisimmat tartuntataudit ovat tavallisimpia täälläkin. THL:n sivuilla on taulukko riskin arviointiin.

2. Mitä tehdään, jos epäillään Ebolaa?

Lääkäri soittaa alueen infektiolääkärille tai päivystysaikana infektiopäivystäjälle. Hänen kanssaan arvioidaan, täyttyvätkö Ebola-epäilyn kriteerit. Samalla ohjeistetaan jatko. Jokaisella erva-alueella on omat vastuulääkärit.

3. Miten toimitaan epäilyn jälkeen niin, etteivät muut työntekijät tai potilaat vaarannu?

Ebola tarttuu kosketus- ja pisaratartunnalla, joten vain välittömässä läheisyydessä olleet katsotaan altistuneiksi. Tartuntatautilain mukaan altistuneiden jäljittäminen on tehtävä ensi tilassa. Muille ei pidä kertoa salassapidettäviä asioita.

Henkilökunnalle annetaan ohjeet riittävään suojautumiseen. Kansainvälisissä ohjeissa suojautuminen noudattaa kosketus- ja pisaraeristyksen periaatteita.

Muun muassa TYKS:ssa potilasta hoidettaisiin ilmaeristyshuoneessa, koska siellä on parhaat sulut ja tilaa esimerkiksi respiraattorille. Ilmaeristyshuone ei ole välttämätön. Suojaimia riisuttaessa on oleellista välttää itsensä ja ympäristön kontaminoitumista. Kädet pitää desinfioida huolellisesti ennen ja jälkeen riisumisen. Ebolavirus on herkkä desinfiointiaineille.

4. Miten potilas kuljetetaan hoitoon?

HUS:lla on maan ainoa infektioambulanssi, joka ensisijaisesti noutaa potilaan. Todennäköisin saapumisreitti on Helsinki-Vantaan lentoasema, jolla on omat toimintaohjeensa.

TYKS:ssa on ambulanssi, joka on muutettavissa infektioambulanssiksi. Ensihoidon henkilöstö saa koulutusta suojautumiseen ja desinfiointiin.

5. Kenen vastuulla on jakaa tietoa ja toimintaohjeita Ebolan varalta?

Tartuntatautilain mukaan kukin sairaanhoitopiiri jakaa tietoa toiminta-alueelleen.

6. Kuka tiedottaa yksittäisille lääkäreille?

Sairaanhoitopiirit jakavat tietoa terveyskeskusten tartuntataudeista vastaaville lääkäreille ja yksityisten terveysasemien lääkäreille. Yksityisillä lääkäriasemilla on yleensä nimetty yhteyshenkilö sairaanhoitopiiriä varten. Terveyskeskusten tartuntataudeista vastaavat lääkärit ohjeistavat alueensa lääkäreitä.

Terveydenhuollon ohjeet

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: HYKS:n eristyshuone. Mikko Hinkkanen/HUS.

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2014.