Epilepsia on muutakin kuin lääketiedettä

Epilepsian diagnosoinnin ja lääkehoidon lisäksi tässä kirjassa käsitellään mm. sosiaaliturvaa, painonhallintaa, liikuntaa, asevelvollisuuden suorittamista ja tietenkin autolla-ajokykyä.

Lääkäriseura Duodecim ja Epilepsialiitto ovat yhteistuotantona julkaisseet kirjan, joka haluaa palvella laajaa lukijakuntaa. Kirja on ilmestynyt Duodecimin Hyvä hoito -sarjassa, joka on tarkoitettu potilaille, heidän läheisilleen, hoidon ammattilaisille, opettajille ja opiskelijoille. Tässä Epilepsia-kirja onnistuu hyvin. Sen toimittajina on kaksi epilepsia-alan tunnettua professoria, yksi ­dosentti ja yksi epilepsiasairaanhoitaja, kirjoittajia on 24.

Epilepsian diagnosoinnin ja lääkehoidon lisäksi kirjassa käsitellään mm. sosiaaliturvaa, painonhallintaa, liikuntaa, asevelvollisuuden suorittamista ja tietenkin autolla-ajokykyä. Ohjeet kohtauksia saavan potilaan ajokiellon ilmoittamisesta poliisille ovat täsmentyneet aikaisemmasta, eivätkä uudet ohjeet ole ehtineet kirjaan; ajokielto tulee ilmoittaa poliisille herkemmin kuin kirjassa neuvotaan.

Kirjan ensiapuohjeet annetaan maallikko­ensiapua varten. Hoitotoimenpiteet päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuspäivystyksessä jäävät ohjeiden ulkopuolelle. Toisaalta kirjassa esitellään yhteensä 21 epilepsia­lääkettä – aakkosjärjestyksessä ottamatta kantaa niiden käytön yleisyyteen. Epilepsiaoireyhtymiä koskeva luku kirjan lopussa sisältää spesifimpää tietoa, missä lienee ajateltu näitä harvinaisempia epilepsiamuotoja sairastavia ja heidän ­omaisiaan.

Kirjan viritys on yleistajuinen, ja kustannustoimittaja on tehnyt työnsä hyvin: eri lukujen teksti tuntuu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yhtenäiseltä. Kirjassa on toisaalta paljon toistoa, mikä joissakin kohtaa on ­hyväksyttävää: sama tärkeä tieto löytyy monesta kohtaa, jos lukee kirjasta vain osan. Esimerkiksi ensiapuohjeet toistetaan kaikkien eri kohtaustyyppien yhteydessä. Häiritsevää toisto on kirjan alussa, kun pitkähkö tekstijakso epilepsian yleisluonteesta toistuu kirjan ensimmäisten kahdentoista sivun aikana lähes samanlaisena kolmesti.

EPILEPSIA. Reetta Kälviäinen, Mirja Järviseutu-Hulkkonen, Tapani Keränen, Heikki Rantala (toim.). Tallinna: Duodecim 2016.

ISBN 9789516563735. Sivuja 224. Hinta 52 e.

Kirjoittaja:
Pertti Saloheimo
neurologian erikoislääkäri