Erektiokyky eturauhasbiopsian jälkeen

Erektiokyky eturauhasbiopsian jälkeen Kuva 1 / 1

Eturauhasbiopsian yleisesti tunnettuja haittavaikutuksia ovat verivirtsaisuus (hematuria) ja siemennesteen verisyys (hematospermia). Lisäksi potilaille kehittyy kuumeisia infektioita, ja sairaalahoitoon joudutaan ottamaan joidenkin tutkimusten mukaan jopa 4 % potilaista. Myös erektion heikkeneminen näyttää olevan huomattavan yleistä biopsian, eli koepalan ottamisen jälkeen.

Kansasin yliopistossa vuosina 2011–2013 tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa selviteltiin eturauhasbiopsian vaikutusta erektiokykyyn. Tutkimuksessa 220 potilasta (ikä keskimäärin 64,1 v ja PSA 6,7 µg/l) täytti International Index of Erectile Function (IIEF) -kyselylomakkeen ennen biopsian ottoa sekä 1 viikon, 4 viikon ja 3 kuukauden kuluttua biopsiasta. Koepalat otettiin tavalliseen tapaan transrektaalisesti ultraääniohjauksessa eturauhasen alue bilateraalisesti puuduttaen.

Potilaista, joilla ennen toimenpidettä oli ollut normaali erektiokyky (n = 85), kolmasosalla (34 %) oli viikon kuluttua eturauhasbiopsiasta erektiokyky selvästi heikentynyt, 4 viikon kohdalla viidesosalla ja 3 kuukauden kohdalla neljäsosalla. IIEF-pisteytyksen perusteella normaali erektiokyky oli heikentynyt kohtalaisen tai vaikea-asteisen häiriön tasolle viikon kuluttua toimenpiteestä peräti 17 %:lla, 4 viikon kuluttua 6,8 %:lla ja 3 kuukauden kohdalla 8,8 %:lla potilaista.

Erityinen vaara erektiokyvyn heikkenemiseen oli niillä miehillä, joilta koepalat otettiin ensimmäistä kertaa, sekä niillä, joilla syöpäepäily osoittautui todeksi tai joiden ikä oli yli 60 vuotta.

Erektion heikkenemisen syytä ei varmuudella tiedetä. Tutkijat arvelevat mahdollisia syitä olevan useita. Syy voi olla psykogeeninen. Se voi johtua pelosta ja anatomisista syistä, kuten hermovauriosta tai verenpurkaumasta. Tutkijat ovat sitä mieltä, että eturauhasbiopsian vaikutusta erektiokykyyn on aliarvioitu. He korostavat potilaiden informoimista tästäkin asiasta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Lähde:
Murray KS, Bailey J, Zuk K, Lopez-Corona E, Trasher JB. A prospective study of erectile function after transrectal ultrasound and prostate biopsy. BJU Int 2014,verkossa ensin 28.11.2014, doi: 10.1111/bju.13002

Kirjoittanut:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?