Erektiolääke ei lisää melanooman riskiä

Tiivistäen tulosten kaava puhuu fosfodiesteraasi 5:n estäjien käytön ja melanoomariskin syy-yhteyttä vastaan.

Erektiolääke sildenafiili (Viagra) ei lisää melanooman riskiä, vastoin kuin aiempi tutkimus on esittänyt.

Tähän johtopäätökseen tutkijat tulivat ruotsalaisia rekistereitä hyödyntävän tapaus-verrokkitutkimuksen pohjalta. Aineisto käsitti 4 065 melanoomatapausta, jotka diagnosoitiin vuosina 2006–2012.

Tulosten mukaan fosfodiesteraasi 5:n estäjiä käyttävien melanoomariski oli vähän korkeampi kuin muiden, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkijat kuitenkin toteavat, että yhteys ei välttämättä ole kausaalinen.

– Tiivistäen tulosten kaava puhuu fosfodiesteraasi 5:n estäjien käytön ja melanoomariskin syy-yhteyttä vastaan. Löydöksemme kertoo enemmänkin siitä, että näillä on muita yhteisiä tekijöitä – melanooman suurin riskitekijähän on auringon säteily, ylilääkäri David Robinson ja professori Pär Stattin kirjoittavat Ruotsin Lääkärilehdessä.

Tutkijat toteavat, että korkeamman tulotason ja koulutuksen omaavilla miehillä oli suurentunut melanoomariski. Monia päällekkäisiä sairauksia potevien ja naimattomien miesten riski taas oli pienempi.

Tutkimus julkaistiin JAMA:ssa. Aiempi tutkimus ilmestyi JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Lue myös:
Lentäjien melanoomariski edelleen hämärän peitossa
Kahvi ei riitä suojaamaan melanoomalta
Toista melanoomaa kannattaa etsiä

Lue lisää: Viisaasti auringossa

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.