Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä vähemmän melanoomia

Melanoomariski on merkittävästi pienempi säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Adobe/AOP

Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä on tuoreen tutkimuksen mukaan vähemmän melanoomatapauksia kuin tätä käyttämättömillä.

Tulos perustuu tutkimukseen, johon osallistui Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) ihotautien poliklinikalla 498 aikuispotilasta. Heillä arvioitiin olevan kohonnut riski sairastua johonkin ihosyöpätyyppiin.

Ihotautilääkärit tutkivat potilaiden taustatiedot, sairaushistorian sekä ihon. He myös luokittelivat potilaat arvionsa perusteella yleisen ihosyöpäriskin suhteen lievän, keskivahvan tai korkean riskin luokkaan.

Lisäksi potilaat jaettiin D-vitamiinivalmisteiden käytön perusteella kolmeen ryhmään: D-vitamiinia käyttämättömät, silloin tällöin ottavat ja säännöllisesti käyttävät.

Puolelta potilaista mitattiin seerumin kalsidiolipitoisuus, jonka todettiin vastaavan ilmoitettua D-vitamiinin käyttöä. Seerumin kalsidioli kuvastaa elimistön D-vitamiinitilaa.

Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävien ryhmässä oli merkittävästi vähemmän melanoomatapauksia ja merkittävästi matalampi ihosyövän riskiluokka verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia lainkaan.

Tulosten perusteella jopa silloin tällöin D-vitamiinia käyttävillä melanoomariski voi olla pienempi kuin niillä, jotka eivät käytä lainkaan D-vitamiinia.

D-vitamiinilla ei yhteyttä aurinkovaurion vaikeusasteeseen

Sen sijaan D-vitamiinin käytöllä ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä ihon aurinkovaurion vaikeusasteeseen, kasvojen ihon aurinkovaurioon, aurinkokeratooseihin, luomien lukumääriin, tyvisolusyöpään eikä okasolusyöpään.

Tutkimustulokset julkaistiin Melanoma Research -lehdessä.

Myös muissa, melko hiljattain julkaistuissa tutkimuksissa saatiin viitteitä D-vitamiinin hyödyistä melanooman suhteen, kuten D-vitamiinin yhteydestä rauhallisemmin käyttäytyvään melanoomaan.

Maria Nummela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.