Auttaako D-vitamiini kolesterolilääkkeen aiheuttamiin lihaskipuihin?

Viimeaikainen tutkimus toi lisätietoa asiaan.

Kolestorolihoito joudutaan usein lopettamaan lihaskipujen vuoksi.
Adobe/AOP
Kolestorolihoito joudutaan usein lopettamaan lihaskipujen vuoksi.

Kolesterolilääkkeet eli statiinit aiheuttavat lihaksiin liittyviä haittavaikutuksia noin 5-10 % niitä käyttävistä potilaista. Haittavaikutukset voivat olla lihaskipuja tai lihasheikkoutta.

Lihaskipujen vuoksi valitettavan usein statiinihoito joudutaan lopettamaan.

Joissakin tutkimuksissa on todettu, että D-vitamiinivalmisteet vähentäisivät kolestorolilääkeiden aiheuttamia lihasoireita.

Tutkimuksen mukaan D-vitamiini näyttää olevan yhtä tehokas lumelääke ehkäisemään näitä lihasvaivoja kuin magnesiumvalmisteet ehkäisemään suonenvetoa.

Näin ei kuitenkaan ole, kertoo viimeaikainen tutkimus. Laajassa tutkimuksessa todettiin, että D-vitamiinin teho ei kuitenkaan eroa lumelääkkeestä.

Tutkimuksen mukaan D-vitamiini näyttää olevan yhtä tehokas lumelääke ehkäisemään näitä lihasvaivoja kuin magnesiumvalmisteet ehkäisemään suonenvetoa.

Tutkimuksessa statiinihoito aloitettiin 2 083 potilaalle (keski-ikä 67 v, 49 % naisia), joista noin puolet oli satunnaistettu saamaan D-vitamiinilisää ja puolet lumelääkettä.

Lihasoireita ilmaantui kummassakin ryhmässä 31 %:lle potilaista noin viiden vuoden seurannan aikana, ja 13 % potilaista lopetti statiinin käytön kummassakin tutkimusryhmässä.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.