Erityisherkän oma tilitys

Taustana kirjalle on Anja Snellmanin oivallus omasta erityisherkkyydestään, jonka hän on tunnistanut ja määritellyt synnynnäiseksi neurologiseksi ominaisuudekseen.

Antautuminen päästää lähelle Anja Snellmanin sisäistä ominaislaatua. Kirjailija on tarinan keskiössä niin, että nöyryyttävät kokemukset, alati esiin nouseva ulkopuolisuuden tunne ja syrjään vetäytyminen alkavat lukijastakin tuntua tuskallisilta. Samantapaiset kokemukset saattavat tosin olla useille tuttujakin. On nimittäin todettu, että jopa viidesosa ihmisistä voi löytää itsestään erityistä ja suurta herkkyyttä.

Taustana kirjalle on Snellmanin oivallus omasta erityisherkkyydestään, jonka hän on tunnistanut ja määritellyt synnynnäiseksi neurologiseksi ominaisuudekseen. Amerikkalaisen neuropsykologi Elaine N. Aronin muutama vuosi sitten lanseeraama hermojärjestelmän ominaisuus, jossa keskeistä ovat syvällinen tiedon prosessointi, kuormittumisalttius, vahva eläytymiskyky ja tarkka havainnointikyky, on Suomessakin saanut paljon huomiota. Aron kuvaa näitä ihmisiä termillä ”highly sensitive person”.

Pyrkimys löytää muotoa pahalle ololle nostaa kunakin aikana esille erilaisia teorioita ja usein neurologisia selitysmalleja. Ehkä piankin tulee taas käyttöön enemmän psyko­dynaamista puolta korostava malli. Oman herkkyyden ymmärtäminen ja tiedostaminen antaa monelle keinoja selviytyä kovassa maailmassa, ja siksi tietoa tarvitaan.

Snellmanin teos kuvaa koskettavasti matkaa erityisherkkyyden löytämiseen, sille antautumista ja lopulta sen käyttämistä voimavarana. Kirjaa lukiessa tuntee myötätuntoa pientä tyttöä kohtaan. Hän elää julmassa todellisuudessa, jossa joutuu pilkatuksi ja nolatuksi. Pelot, kauhun ja kelpaamattomuudet kokemukset ovat rajuja. Toisaalta myös selviytymis­keinot nousevat esille: kirjailija on lahjakkuuttaan käyttäen luonut omia turvasaarekkeitaan.

Lyhyet luvut seuraavat kronologisesti Snellmanin vaiheita kirvelevistä koulumuistoista esikoiskirjailijan julkisuusmyllyn ja suurten rakkauksien, äitiyden ja intensiivisten kaipauksien avaamisen kautta seesteisempään itsensä löytämisen tilaan. Lukujen mottona toimivat Helkavirsien säkeet, ja otsakkeet ovat kuin itseään sättivän ihmisen ajatusvirtaa.

Kirjan luettuaan on ymmärtänyt päähenkilön poikkeuksellisen herkkyyden kirouksen ja siunauksen. Kirja on varmasti antanut lem­peämpää tuulahdusta omien outojenkin piirteittensä keskellä eläville.

ANTAUTUMINEN
Anja Snellman
WSOY 2015
ISBN 9789510414385
Sivuja 333
Hinta 18,20 e

Kirjoittaja:
Eeva Koskelo

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2016