ETENE: Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistävät toimet eutanasialakia tärkeämpiä

ETENE:n mukaan saattohoito ei toteudu Suomessa edelleenkään yhdenvertaisesti.

ETENE: Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistävät toimet eutanasialakia tärkeämpiä Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE pitää ensisijaisen tärkeänä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon resurssien, saatavuuden ja koulutuksen parantamista. Nämä toimet parantaisivat kuolevan potilaan asemaa enemmän kuin eutanasialaki.

ETENE:n mukaan takaamalla hyvä saattohoito kaikille sitä tarvitseville, mahdollistaa luotettavan arvion, kuinka paljon Suomessa on potilaita, joita ei pystytä auttamaan ja lievittämään heidän kärsimyksiään edes tehokkaimmilla saattohoidon menetelmillä.

– Vasta silloin voitaisiin myös tarkemmin määritellä, millaisissa tilanteissa terveydenhuolto ja lääketieteen keinot eivät riittävissä määrin pysty lievittämään kuolevan potilaan kärsimystä, ja tarvitaanko näihin tilanteisiin erillisen lain säätämistä, selviää kannanotosta, joka toimitettiin syyskuun lopulla sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kannanotossa todetaan myös, että eutanasiatoiveet, joiden taustalla on hoidettavissa olevien oireiden riittämätön lievittäminen tai sen pelko, ovat ennemminkin merkki puutteellisista voimavaroista ja vajavaisesti osaamisesta kuin kuolemaan avustamisen välttämättömyydestä.

Saattohoidon erot

Saattohoitoa on kehitetty vuosien saatossa paremmaksi, mutta eettisen neuvottelukunnan mukaan on totta, että saattohoidon alueellisten ja paikallisten erojen takia hoito ei toteudu Suomessa edelleenkään yhdenvertaisesti ja tarvelähtöisesti.

Neuvottelukunta pitää hyvänä asiana, että STM:ssä valmistellaan parhaillaan saattohoidon ja palliatiivisen hoidon yhtenäisiä hoidon kriteerejä. Alueellisen eriarvoisuuden uskotaan vähenevän myös sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

– Yhdenvertaisuus ei toteudu kuitenkaan vain rakenteita muuttamalla, vaan maakuntien toimintaan ja velvoitteisiin on kytkettävä kuolevien potilaiden yhdenvertainen hoito- ja sen toteutumisen seurantajärjestelmä, kannanotossa huomautetaan.

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittamassa kansalaisaloitteessa peräänkuulutetaan, että eduskunta ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävä.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

 • Hyvä kivunlievitys vanhuksen saattohoidossa

  Vanhusten kivunhoidon periaatteet ovat diagnoosista riippumatta samat kuin nuoremmilla, mutta lääkkeiden aloitus­annokset ovat selvästi pienempiä. Vanhuksella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, kirjoittaa ylilääkäri Tiina Tasmuth katsausartikkelissaan kivunlievityksestä vanhuksen saattohoidossa.

  Uutiset 8.3.2019
 • Kuolemaan liittyvä kärsimys on ymmärrettävä

  Saattohoidon ja kuolemiseen liittyvän kärsimyksen luonteen ymmärtämisessä on julkisessa keskustelussa edelleen vaikeuksia. Jos kuoleman helpottamisen mahdollisuus otetaan huomioon elämän lopun hoitoratkaisuissa, potilas voisi joiltain osin välttyä kärsimykseltä.

  Kommentit 25.10.2017
 • Kuolevaa ahdistaa lopun pitkittyminen

  Pelko itsemääräämisen menettämisestä aiheutti kärsimystä loppuvaiheen syöpäpotilaille.

  Uutiset 21.8.2017