ETENE: Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistävät toimet eutanasialakia tärkeämpiä

ETENE:n mukaan saattohoito ei toteudu Suomessa edelleenkään yhdenvertaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE pitää ensisijaisen tärkeänä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon resurssien, saatavuuden ja koulutuksen parantamista. Nämä toimet parantaisivat kuolevan potilaan asemaa enemmän kuin eutanasialaki.

ETENE:n mukaan takaamalla hyvä saattohoito kaikille sitä tarvitseville, mahdollistaa luotettavan arvion, kuinka paljon Suomessa on potilaita, joita ei pystytä auttamaan ja lievittämään heidän kärsimyksiään edes tehokkaimmilla saattohoidon menetelmillä.

– Vasta silloin voitaisiin myös tarkemmin määritellä, millaisissa tilanteissa terveydenhuolto ja lääketieteen keinot eivät riittävissä määrin pysty lievittämään kuolevan potilaan kärsimystä, ja tarvitaanko näihin tilanteisiin erillisen lain säätämistä, selviää kannanotosta, joka toimitettiin syyskuun lopulla sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kannanotossa todetaan myös, että eutanasiatoiveet, joiden taustalla on hoidettavissa olevien oireiden riittämätön lievittäminen tai sen pelko, ovat ennemminkin merkki puutteellisista voimavaroista ja vajavaisesti osaamisesta kuin kuolemaan avustamisen välttämättömyydestä.

Saattohoidon erot

Saattohoitoa on kehitetty vuosien saatossa paremmaksi, mutta eettisen neuvottelukunnan mukaan on totta, että saattohoidon alueellisten ja paikallisten erojen takia hoito ei toteudu Suomessa edelleenkään yhdenvertaisesti ja tarvelähtöisesti.

Neuvottelukunta pitää hyvänä asiana, että STM:ssä valmistellaan parhaillaan saattohoidon ja palliatiivisen hoidon yhtenäisiä hoidon kriteerejä. Alueellisen eriarvoisuuden uskotaan vähenevän myös sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

– Yhdenvertaisuus ei toteudu kuitenkaan vain rakenteita muuttamalla, vaan maakuntien toimintaan ja velvoitteisiin on kytkettävä kuolevien potilaiden yhdenvertainen hoito- ja sen toteutumisen seurantajärjestelmä, kannanotossa huomautetaan.

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittamassa kansalaisaloitteessa peräänkuulutetaan, että eduskunta ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävä.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia