Eturauhassyövän hormonihoidon jaksotus kohentaa elämänlaatua

Jaksottainen hormonihoito on eturauhassyövän hoidossa yhtä tehokas kuin perinteinen jatkuva hormonihoito. Elämänlaatu oli kuitenkin parempi jaksoittain hormonihoitoa saaneilla potilailla.

Jaksoittainen hormonihoito on tehokas ja turvallinen vaihtoehto jatkuvalle hormonihoidolle niin paikallisesti edenneessä kuin etäpesäkkeisessä eturauhassyövässä. Jaksoittainen hormonihoito on elämänlaadun kannalta suotuisampi hoitomuoto, osoitti LL Arto Salosen väitöstutkimus.

Satunnaistettu FinnProstata VII -monikeskustutkimus suunniteltiin vertaamaan jaksoittaista eli tauotettua ja jatkuvaa kastraatiohoitoa. Ensisijaisena tavoitteena oli verrata hoitomuotoja hoitovasteen keston ja eturauhassyövän etenemisen suhteen. Toissijaisena tavoitteena oli verrata hoitomuotojen vaikutusta kuolleisuuteen ja elämänlaatuun.

Vuosina 1997–2003 tutkimukseen rekisteröitiin 852 eturauhassyöpää sairastavaa miestä, joista 554 jatkoi varsinaiseen hoitovertailuun niin, että puolet hoidettiin tauotetulla ja puolet jatkuvalla hormonihoidolla. Tutkimuspotilaita seurattiin tammikuuhun 2010 saakka.

Potilaat, joilla oli huonosti erilaistunut tai huomattavan laajalle levinnyt eturauhassyöpä, eivät saaneet riittävää hormonihoitovastetta alkuvaiheessa, eivätkä näin soveltuneet varsinaiseen tutkimukseen. Tauotettu kastraatiohoito osoittautui teholtaan samanveroiseksi jatkuvaan hoitoon verrattuna hoitovasteen keston ja eloonjäämisajan suhteen niin paikallisesti levinneessä kuin etäpesäkkeisessäkin eturauhassyövässä.

Elämänlaatu oli parempi tauotetun hoidon potilailla erityisesti aktiivisuuden rajoittumisen, fyysisen suorituskyvyn ja seksuaalisten toimintojen osa-alueilla.

Haittatapahtumien esiintyvyydessä ei ollut merkittävää eroa ryhmien välillä. Kastraatiohoito paransi etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaatua useimmilla osa-alueilla paitsi seksuaalisten toimintojen kohdalla, hoidon jaksottaminen toi vielä jonkin verran lisäetua.

LL Arto Salosen väitöskirja Jaksoittainen ja jatkuva kastraatiohoito edennyttä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä: FinnProstata -tutkimus VII (Intermittent versus continuous androgen deprivation in patients with advanced prostate cancer: FinnProstate Study VII) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 31.5.2013.

Kuva: Panthermedia