Eturauhassyövän imusolmuke-etäpesäke ei välttämättä merkitse huonoa ennustetta

Eturauhassyövässä huolellinen lantion alueen imusolmukkeiden poistoleikkaus päihittää ylivoimaisesti kaikki kuvantamistutkimukset taudin imusolmukelevinneisyyden selvittämisen luotettavuudessa.

Rajoittunut mikroskooppinen karsinoomalöydös paikallisissa imusolmukkeissa radikaalin eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen johtaa todennäköisesti eturauhassyövän biokemialliseen uusiutumiseen, mutta vain vähän yli puolella potilaista eturauhassyöpäkuolemaan.

Potilailla, joilla tautia löytyy vain yhdestä imusolmukkeesta, on hyvä (75 %) karsinoomaspesifinen 10 vuoden eloonjäämis­ennuste ja 20 %:n mahdollisuus selvitä ilman biokemiallista uusiutumista, vaikka adjuvanttihoitoa ei aloitettaisikaan. Havainto perustuu pitkäaikaisseurantatuloksiin potilaista, joille tehtiin prostatektomia kliinisesti eturauhaseen rajoittuneena pidetyn karsinooman takia sveitsiläisklinikalla vuosina 1989–1999.

Leikatuista potilaista 88:lla taudin todettiin levinneen myös paikallisiin imusolmukkeisiin. Löydös pohjautui laajaan lantion alueen imusolmukkeiden poistoleikkaukseen. Keskimääräinen poistettu imusolmukemäärä oli 21. Näiden potilaiden tilanne prostatakarsinooman osalta on nyt päivitetty kun seurannan mediaanipituus on 15,6 vuotta.

Niistä 39 potilaasta, joilta tautia löytyi vain yhdestä imusolmukkeesta, 21:llä (54 %) todettiin taudin kliininen eteneminen ja 11:llä (28 %) vain biokemiallinen uusiutuminen. 7 potilasta (18 %) selvisi ilman merkkejä uusiutumisesta. Em. 39 potilaasta 22 (57 %) ei tarvinnut viivästettyä androgeenideprivaatiohoitoa oireiden tai taudin etenemisen takia.

Prostatakarsinoomaan kuoli 12 potilasta (31 %). Kaikille niille 20 potilaalle, joilla tautia löytyi kahdesta imusolmukkeesta ja niille 29:lle, jolta sitä löytyi useammasta imu­solmukkeesta, kehittyi biokemiallinen uusiutuminen ja vain 5 (10 %) selvisi ilman taudin kliinistä etenemistä. Viivästetty androgeenideprivaatio aloitettiin 39:llä kahden tai useamman positiivisen imusolmukkeen potilaalla (80 %). Positiivisten imusolmukkeiden lukumäärän sekä kasvaimen pT- ja Gleason-luokitukset käsittävän monimuuttuja-analyysin perusteella ensiksi mainittu oli tärkein syöpäspesifisen eloonjäämisen ennusmerkki.

Levinneisyyden selvitys on pahanlaatuisen taudin hoidon valinnan ja ennusteen edellytys. Eturauhassyövässä huolellinen lantion alueen imusolmukkeiden poistoleikkaus päihittää ylivoimaisesti kaikki kuvantamistutkimukset taudin imusolmukelevinneisyyden selvittämisen luotettavuudessa. Tämän tutkimuksen potilailla imusolmukkeet poistettiin ulomman lonkkalaskimon, fossa obturatoriuksen ja sisemmän lonkkavaltimon alueelta proksimaalisuuntaan yhteisen lonkkavaltimon haarautumiskohtaan saakka. Nykykäsitys puoltaa vielä laajempaa imusolmukkeiden poistoa. Adjuvanttihoidon aloittamisen suhteen tutkimuksen sanoma on selvä: varhainen aloitus, jos kasvainta löytyy useista imusolmukkeista. Jos löydös rajoittuu yhteen imusolmukkeeseen, suosituksena on seuranta, ainakin niin kauan kuin PSA pysyy mittaamattomissa.

Seiler R, Studer U, Tschan K, Bader P, Burkhard F. Removal of limited nodal disease in patients undergoing radical prostatectomy: Long-term results confirm a chance for cure. J Urol 2014;191:1280–5.

Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2014.