Fentanyyli kielen alla lievittää hyvin syöpäkipua

Potilaiden mukaan kielenalusvalmiste on tehokas ja kätevä.

Syövän aiheuttamaa kipua suositellaan hoidettavaksi säännöllisellä lääkityksellä. Vaikka hoitotasapaino olisi hyvä, äkilliset kipukohtaukset tai ns. läpilyöntikivut ovat erittäin tavallisia. Ihon alle annettava opioidi on perinteinen tapa hoitaa kipukohtausta. Satunnaistetussa tutkimuksessa osoitettiin, että kielen alle annettava fentanyyli on yhtä tehokas ja potilaiden mielestä sitä on mukavampi käyttää.

Tutkimukseen otettiin mukaan 114 levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta, joiden kipulääkitys oli pysynyt ennallaan vähintään 3 vrk:n ajan ja joiden opioidilääkityksen annos vastasi 20–120 mg:aa morfiinia suun kautta. Tutkittavat satunnaistettiin saamaan joko 100 µg fentanyyliä kielenalusvalmisteena tai 5 mg morfiinia ihon alle pistettynä kovan kipukohtauksen hoitoon.

Kumpikin lääke lievitti kipua hyvin. Ihon alle annettu morfiini näytti olevan ehkä hieman tehokkaampi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. Tutkittavista yli 90 % oli sitä mieltä, että kielen­alusvalmisteena lääkettä on miellyttävämpää käyttää ja että se on selvästi parempi vaihtoehto potilaan näkökulmasta.

Tämä tutkimus on ensimmäinen kielen alle annettavan fentanyylin ja ihon alle annettavan opioidin tehoa ja käyttö­kelpoisuutta vertaileva työ. Tulosta kannattaa soveltaa käytäntöön. Suun kautta otettava kipulääkitys tukee kotihoitoa elämän loppuvaiheessa ja tutkimukseen osallistuneiden potilaiden viesti on selvä: kielenalusvalmiste on tehokas ja kätevä.

Lähde: Zecca E, Brunelli C, Centurioni F ym. Fentanyl sublingual tablets versus subcutaneous morphine for the management of severe cancer pain episodes in patients receiving opioid treatment: a double-blind, randomized, noninferiority trial. J Clin Oncol 2017;35:759–65.

Kirjoittaja

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 11/2017.