Fimea vahvisti vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 81 lääkevalmistetta.

Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2014. Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 81 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 49 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat loperamidin yhdistelmävalmiste ripuliin, viruslääke oseltamiviiri ja glaukoomalääke brintsolamidi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 32 valmistetta. Uusina valmisteina ovat pahoinvointilääke palonosetroni, gynekologinen valmiste atosibaani, bakteerilääke metronidatsoli, syöpälääkkeet trabektediini, pertutsumabi, ruksolitinibi ja eribuliini sekä immuunivasteen muuntaja pleriksafori.

Luettelosta on poistunut 88 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3 794 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 413 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää.

Kuva:
Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.