Hammaskisko vai ylipainehoito uniapneaan?

Vaikeassa uniapneassa ylipainehoito oli selvästi tehokkaampi hoitomuoto. Hammaskiskon tehosta keskivaikeassa ja vaikeassa uniapneassa tarvitaan laajempia tutkimuksia, ennen kuin ylipainehoidon asema horjuu.

Hammaskiskon ja ylipainehoidon teho uniapneaan osoittautui australialaistutkimuksessa samanlaiseksi. Ylipainehoito vähensi tehokkaammin yöllisiä hengityshäiriöitä, mutta hammaskiskon vaikutus elämänlaatuun oli samansuuruinen tai jopa suurempi.

Australialaiset tutkijat satunnaistivat 126 keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sairastavaa potilasta vaihtovuoroiseen kokeeseen, jossa he käyttivät hammaskiskoa ja ylipainehoitoa (CPAP) kumpaakin kuukauden ajan. Hoitojen sydän- ja verisuonivaikutukset arvioitiin 24 tunnin verenpainerekisteröinnillä, päiväväsymys subjektiivisella kyselyllä ja ajosimulaattorilla ja elämänlaatu erilaisilla kyselyillä.

Potilailla oli hengityskatkoksia keskimäärin 25,6 tunnissa. Ylipainehoidolla päästiin 4,5 katkokseen tunnissa ja hammaskiskohoidolla 11,1 katkokseen tunnissa. Vaikeassa uniapneassa ylipainehoito oli selvästi tehokkaampi hoito­muoto. Koska hammaskiskoa käytettiin keski­määrin 6,5 tuntia ja ylipainehoitoa 5,2 tuntia yön aikana, hammaskiskon pidempi käyttöaika tasasi vaikutukset samantasoisiksi, kun kaikki mittaustulokset otettiin huomioon. Elämänlaatu parani paremmin hammaskiskohoidolla.

Tämä hyvin tehty tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa hammaskiskon tehon myös keskivaikeassa uniapneassa. ­Ymmärrettävästi hammaskiskon tehosta keskivaikeassa ja vaikeassa uniapneassa tarvitaan laajempia tutkimuksia, ennen kuin ylipainehoidon asema horjuu.
Phillips CL, Grunstein RR, Darendeliler MA ym. Health outcomes of CPAP versus oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: A randomised controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2013, verkossa ensin 14.2.2013.

Heikki Ekroos
LT, Keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/13.