Harvinaissairauksien osaaminen keskittyy

Hajallaan ollutta harvinaisten sairauksien hoito-osaamista keskitetään. Suunnitteilla on, että kaikkiin yliopistosairaaloihin perustettaisiin harvinaisten sairauksien moniammatilliset osaamisyksiköt.

Harvinaisten sairauksien hoidon järjestäminen uudistuu koko Euroopassa. EU on edellyttänyt, että jokaiseen jäsenmaahan luodaan kansallinen ohjelma harvinaissairauksien hoidosta ja sosiaalisesta tuesta.

– Suomen ohjelman luonnos on parhaillaan kommentoitavana. Aiemmin vastaavaa kansallista linjanvetoa ei ole ollut, STM:n Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmän varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen kertoo.

Hän huomauttaa, että EU on kiinnittänyt huomiota harvinaisten sairauksien hoitoon hyvästä syystä. Yhdessä ne muodostavat merkittävän joukon: jopa 6–8 prosentin suomalaisista arvioidaan sairastuvan elämänsä jossakin vaiheessa vakavaan harvinaiseen sairauteen.

Ohjausryhmä ehdottaa ohjelmaluonnoksessaan muun muassa, että kaikkiin yliopistosairaaloihin perustettaisiin harvinaisten sairauksien moniammatilliset osaamisyksiköt.

– Ne vastaisivat erityisesti potilaista, jotka nykyään jäävät väliinputoajiksi. Harvinaisen sairauden hoito vaatii usein monen erikoisalan osaamista, eikä tällä hetkellä kukaan välttämättä ota kokonaisvastuuta hoidosta, Yrjö-Koskinen toteaa.

Diagnosointiin nopeutta

Osaamiskeskukset voisivat myös nopeuttaa harvinaisten sairauksien diagnosointia. Vielä nykyään määritys saattaa viivästyä pahimmillaan vuosia.

– Tällöin myös hoito voi olla väärää ja joskus jopa haitaksi potilaalle, Jaakko Yrjö-Koskinen sanoo.

Ryhmä korostaa, että asiantuntemuksen keskittämisestä huolimatta jatkuva hoito ja kuntoutus on järjestettävä mahdollisimman lähellä sairastuneen kotia.

– Oikean diagnoosin tekemisen, hoidon aloittamisen ja hoitosuunnitelman laatimisen jälkeen seuranta siirtyisi jatkossakin pääsääntöisesti potilaan omaan kuntaan.

Ohjausryhmä esittää, että tulevaan sote-lakiin tai sen perusteluihin saataisiin maininta harvinaisten sairauksien hyvän hoidon toisinaan edellyttämistä erityistoimenpiteistä.

– Pelkän kustannustehokkuuden näkökulmasta jokin toimenpide voi näyttää perustelemattomalta, mutta kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta se onkin välttämätön, Yrjö-Koskinen ­sanoo.

Hänen mukaansa potilaita itseään ja heitä edustavia järjestöjä on myös kuultava palveluiden suunnittelussa.

Yhdistyminen kannatti

Lisäksi EU:ssa suunnitellaan parhaillaan osaamiskeskusverkostojen luomista. Ne tekisivät yhteistyötä ja jakaisivat tietoa ja osaamista harvinaisista sairauksista.

Vuosi sitten aloittanut Norio-keskus tähtää harvinaisten oireyhtymien osaamiskeskukseksi. Norio-keskus syntyi, kun Rinnekoti-Säätiön lasten kuntoutuskoti ja genetiikan palveluyksikkö sekä Väestöliiton perinnöllisyysklinikka yhdistyivät.

– Asiakasryhmät olivat niin samanlaiset, että sulautuminen oli järkevää. Jo nyt moni EU-verkoston kriteeri täyttyy: meillä on diagnosointi-, hoito-, kuntoutus- ja opetuspalveluita, ylilääkäri Riitta Salonen-Kajander kertoo.

Hän kehottaa konsultoimaan Norio-keskuksen tietopalvelun asiantuntijoita harvinaisista perinnöllisistä sairauksista.

– Myös avointa Orphanet-tietokantaa kannattaa hyödyntää. Sekään ei liene vielä kaikille tuttu.

Salonen-Kajanderin mielestä harvinaisten sairauksien hoidossa ollaan nyt menossa oikeaan suuntaan.

– Joskus 60-luvulla kuvio oli tavallaan selkeämpi, kun esimerkiksi kaikki lasten harvinaiset tapaukset tulivat Lastenklinikalle. Tässä välillä osaaminen on ollut hajallaan.

Mari Vehmanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 3/14.