Homoparien avio-oikeus voi vähentää itsemurhayrityksiä

Teini-ikäisten itsemurhayritykset vähenivät Yhdysvalloissa niissä osavaltioissa, joissa hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien avioliitot.

JAMA Pediatrics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin muutoksia lukioikäisten oppilaiden itsemurhayritysten määrissä vuosina 1999–2015. Mukana oli tiedot 763 000:sta julkisissa lukioissa opiskelevasta oppilaasta.

Tutkijat vertasivat muutoksia itsemurhayritysten määrissä erilaisissa osavaltioissa. Toisissa avioliittolainsäädäntöä muutettiin niin, että samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksyttiin, toisissa vastaavaa muutosta ei tehty.

Ennen avioliittosäädösten muutoksia itsemurhaa oli yrittänyt 8,6 prosenttia lukio-oppilaasta. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 28,5 prosenttia oli yrittänyt itsemurhaa.

Avioliittosäädösten muuttaminen sallivampaan suuntaan oli yhteydessä 0,6 prosenttiyksikön eli seitsemän prosentin vähentymiseen itsemurhayritysten määrissä.

Muutokset olivat suurimpia seksuaalivähemmistöihin kuuluvien joukossa.

Tutkimusten tulosten perusteella tutkijat arvioivat, että sallivampien avioliittosäädösten myötä itsemurhayritysten määrä vähenisi vuosittain 134 000:lla.

Eroon leimaamisesta

Tutkimuksen heikkouksiin kuuluu, ettei siitä selviä, millä tavoin sallivat avioliittosäädökset itsemurhayrityksiä vähentävät. Tutkijat toteavat, että päättäjien olisi kuitenkin syytä ottaa huomioon myös kansanterveysvaikutukset avioliittolainsäädäntöä laatiessaan.

Itsemurha on alle 24-vuotiaiden toiseksi yleisin kuolinsyy. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on muita suurempi riski yrittää itsemurhaa. Syitä ei tarkkaan tiedetä, mutta osasyynä pidetään seksuaalivähemmistöihin liitettyä negatiivista leimaa.

Tutkimuksessa todetaan, että avioliiton kieltäminen samaa sukupuolta olevilta pareilta on rakenteellista leimaamista, sillä sen kautta seksuaalivähemmistöt määritellään erilaisiksi kuin muut: Se myös estää heitä saamasta avioliittoon liitettyjä hyötyjä.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Juttu julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.