Hormonikierukka tehoaa runsaisiin kuukautisiin

Hormonikierukka on väitöstutkimuksen mukaan turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto kohdunpoistolle runsaiden kuukautisten hoidossa. Moni hormonikierukalla hoidettu päätyy tosin myöhemmin kohdunpoistoon.

Hormonikierukka on väitöstutkimuksen mukaan turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto kohdunpoistolle runsaiden kuukautisten hoidossa.

LL Satu Heliövaara-Peippo vertasi hormonikierukkaa ja kohdunpoistoa runsaiden kuukautisten hoitokeinoina. Tutkimuksessa verrattiin hoitokeinojen kustannusvaikuttavuutta sekä vaikutusta kipuihin, alempien virtsateiden oireisiin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Seuranta jatkui kymmenen vuotta.

Tutkimuksessa oli mukana 236 iältään 35–49-vuotiasta naista, jotka oli lähetetty runsaiden kuukautisten takia jatkotutkimuksiin. Naisista 119 satunnaistettiin hoidettaviksi hormonikierukalla ja 117 kohdunpoistolla. Seurantakäynnit tehtiin puolen vuoden, vuoden, viiden vuoden ja kymmenen vuoden kuluttua toimenpiteestä. Seurantakäynneillä tehtiin kliininen tutkimus ja potilaat täyttivät kyselylomakkeita. Tutkimukseen alun perin osallistuneista naisista 94 % pysyi mukana seurannan loppuun asti.

Molemmat hoitomuodot olivat parantaneet merkittävästi naisten terveyteen liittyvää elämänlaatua, eikä ryhmien välillä ollut merkittävää eroa. Molemmat hoitomuodot vähensivät kipuja merkittävästi.

Kohdunpoistolla hoidetuilla naisilla oli enemmän ponnistusvirtsankarkailua ja ongelmia rakon tyhjentämisessä kuin hormonikierukkaryhmään kuuluvilla. Myös virtsatieinfektiot olivat yleisempiä.

Kohdunpoistolla hoidetut naiset käyttivät enemmän estrogeenihoitoa. Heillä oli myös suuremmat sydän- ja verisuonitautien riskiä kuvaavat merkkiainepitoisuudet kuin kierukkaryhmään kuuluvilla.

Kymmenen vuoden seurannan aikana 46 %:lle hormonikierukkaryhmän naisista oli tehty kohdunpoisto, yleisimmin vuotohäiriöiden takia. Siitä huolimatta hoidon kokonaiskustannukset olivat hormonikierukkaryhmässä 31 % pienemmät kuin kohdunpoistoryhmässä. Kokonaiskustannuksiin laskettiin sekä suoraan runsaiden kuukautisten hoitoon liittyvät että epäsuorat, sairauslomapäivistä kertyvät kustannukset.

Heliövaara-Peipon arvioi, että hoito kannattaa aloittaa hormonikierukalla, vaikka myöhemmin päädyttäisiin kohdunpoistoon.

Lähes joka kolmas nainen kärsii elämänsä aikana runsaista kuukautisista.

LL Satu Heliövaara-Peipon väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa 15.6.2012.

Kuva: Pixmac