Hyvä suhde vanhempiin tukee nuorta

Koulu-uupumus, vaikeudet opiskelussa, ahdistuneisuus sekä huonoksi koettu terveys ovat selvästi yleisempiä nuorilla, jotka arvioivat suhteen vanhempiinsa huonoksi.

Nuoren ja vanhemman välisen suhteen ja keskusteluyhteyden toimivuudella on selvä yhteys nuoren hyvinvointiin ja opiskeluun liittyviin tekijöihin. Muun muassa koulu-uupumus, vaikeudet opiskelussa, ahdistuneisuus sekä huonoksi koettu terveys ovat selvästi yleisempiä nuorilla, jotka arvioivat suhteen vanhempiinsa huonoksi ja jotka eivät pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa. Tiedot perustuvat vuoden 2015 Kouluterveyskyselyn tuloksiin.

Vanhemman ja nuoren suhteen tärkeyttä korostavat myös Amisbarometrin tulokset. Huolestuttavaa on, että barometrin tulosten mukaan hyvinvoinnin erot periytyvät yhä selvemmin. Lähes kaikilla mittareilla parhaiten menestyvät ja voivat ne ammattiin opiskelevat, joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja, kerrotaan SOSTE ry:n tiedotteessa.

Heikoimmin menestyvät opiskelijat, joiden vanhemmat ovat suorittaneet vain kansa- tai peruskoulun. Opiskelijoiden väliset erot eivät ole suuria, mutta merkittävää on erojen johdonmukaisuus.

Ammattiin opiskelevien vanhemmilla on yllättävän vahva rooli esimerkiksi opinahjon ja opiskelualan valinnassa. Ensimmäistä kertaa toiteutettuun Amisbarometriin vastanneiden vanhemmista 65 prosenttia on kannustanut lastaan ammatillisiin opintoihin. Lisäksi lähes puolet vanhemmista on auttanut tietyn opintoalan valinnassa. Nuorimmilla opiskelijoilla vanhempien vaikutus opintojen jatkamisessa on merkittävä. Vanhempien vaikutus on sitä pienempää, mitä vanhemmista opiskelijoista on kyse.

Tiedot perustuvat vuoden 2015 Kouluterveyskyselyyn, johon vastasi lähes 39 000 lukiolaista ja yli 31 000 ammattiin opiskelevaa sekä Amisbarometriin, johon vastasi hieman alle 21 000 ammattiin opiskelevaa. Amisbarometri toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kouluterveyskyselyllä kerätään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat joka toinen vuosi.

Lähde:
Kouluterveyskysely
Amisbarometri

Kuva: Panthermedia

Lue myös:
Kouluterveyskysely: Osalla nuorista ei ole yhtään läheistä ystävää